S:1

Hangi seçenekte diline dolamak deyimi doğru açıklanmıştır?

Hangi seçenekte diline dolamak deyimi doğru açıklanmıştır? sorunun cevabı "Hep aynı şeyi söylemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
369 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? I. Antalya - Krom sanayisiII. İskenderun - Demir - çelik sanayiIII.Ödemiş - Bor işletmeleri IV. İzmit - PetrokimyaV. Seydişehir - Alüminyum sanayiYukarıda verilen yer ve bu yerlerde bulunan sanayi kolları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde görülen ıslahat hareketlerinin uzun süreli olmamasında; I. Askeri alandaki ıslahatlara ağırlık verilmesiII. Sorunlara köklü çözümler getirilememesiIII. Padişahların desteklenmemesidurumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Kardeşimin gönlü olursa her işi yapar. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakilerin hangisinin miktarını ifade ederken faklı bir ifade kullanırız? Tevrata göre Hz. İbrahimin doğum yeri neresidir? Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınan namazın faydalarından biri değildir? Türk tarihinde ilk kez para bastıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ? erimek kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçüsü değildir? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi azot atomu bulundurur? 5 g suyun sıcaklığını 15°Cden 16°Cye çıkarmak için gerekli enerji kaç kaloridir? (csu = 1cal/g cC) Sosyal Bilgiler eğitimi alan bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? (sbs-2010) Aşağıdakilerden hangisi kurulabilecek sivil toplum kuruluşu alanlarından biri değildir? Aşağıda verilen kemiklerden hangisi şekil bakımından diğerlerinden farklıdır? I. Öğrencilerine, davranışları öncesinde davranışın olumsuz sonuçlarını belirtir.II. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarını sürekli görmezden gelir.III. Öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirir.Sınıf içerisinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesinde Süleyman Öğretmen, yukarıdaki uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? Hangisi ağaçta yetişir? Dişim ağrıdı için, ............................... cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilemez? Bir deneyde gaz maddede yoğuşma olayı gözleniyor.Bu deneyde maddede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Bisiklet kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır? Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz yönde etkiler? Aşağıdaki eserlerden hangisi röportaj türündedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammedin vefatından sonra yaşanan olaylardan biri değildir? Dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır ? İnsanlar alacakları tedbirlerle, depremlerin zararlarını en aza indirebilirler.Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri olamaz? Kuranı Kerimin en uzun ve an kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdakilerden hangisi demokratik sınıf yönetimi anlayışının özelliklerinden değildir? 1. Yeni aldığı bıçakla etleri güzelce kesti.2. Bu ilaç babamın baş ağrısını bir anda kesti.3. Yemekten önce ekmeği dilim dilim kesti.4. Kaza olunca trafik polisi yolu kesti.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindekesmek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika üyeliğinin kazanılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti nin Almanya yanında savaşa girmesi, I. Dünya Savaşı üzerende aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmamıştır? Adres sormaya hangi cümle ile başlarsınız? 37 saat sonunda yolculuğumuzu tamamladık. Yolculuğumuz kaç gün kaç saat sürmüştür? TBMM Hükümetinin ilk uluslar arası siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Solunumun temel amacı nedir? • Yükselti fazladır.• Tarım alanları sınırlıdır.• Yaz yağışları fazla olduğu için gür otlar vardır.Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetin daha fazla gelişmesi beklenir? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Which of the following statements are TRUE based on the text? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir