Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
1-daha çok 2-bilgisiz ve 3- suç işleme 4-eğitimsiz insanlar 5-eğilimindedir
Yukarıdaki sözcük öbekleriyle kurallı bir cümle oluşturan sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
1-daha çok 2-bilgisiz ve 3- suç işleme 4-eğitimsiz insanlar 5-eğilimindedir Yukarıdaki sözcük öbekleriyle kurallı bir cümle oluşturan sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir? sorunun cevabı "2-4-1-3-5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

20 ile 30 arasındaki 7’ nin katı olan sayıların çarpımı kaçtır? İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği ses frekans değer aralığı kaç Hz’dir? Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük ünlü uyumuna uymayan” bir sözcük vardır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre “Toplum Hizmeti Çalışma Esasları” kapsamında öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” (da) doğru yazılmıştır? 1970 yılında Ermenek’in bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştım. Öğretmenliğe başladığım ilk günü hiç unutamam. Otomobille gidebileceğimiz bir yol olmadığı için patika yoldan katırlarla beş saatte köye varmıştık.Köylüler, köylerine öğretmen atandığını öğrenince çok sevinmişler. Beni görünce çok mutlu oldular. Beş yıl boyunca o köyde çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdim.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bazı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıldır?  Babasının yaşı, Buse’nin yaşının 4 katı kadardır. Babası ise annesinden 3 yaş büyüktür. Buse 8 yaşında olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır ?  Tanpınar; vezin, kafiye ve nazım şekillerini şiirin gerçek bünyesine sonradan eklemlenen, dışarıdan gelme lüzumsuz bir ilave olarak görmez. Tersine bunları şiirin düzenini oluşturmak, mükemmeliyet dediğimiz kıvılcımları çıkartmak için zekânın madde ile mücadelesini temin eden esaslı bir unsur olarak  görür.Bu parça hangi makale türüne örnektir? Geçen gün yem aramak için yere indim. Orayı da çöplük hâline getirmişsiniz. Aç kaldım. Ayağımı paslı bir teneke kesti. Bembeyaz tüylerim kapkara oldu.Şükran TİRYAKİ Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?  72 sayısını asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşagıdakilerden hangisidir?