S:1

Benim annem hastanede çalışıyor.

Buna göre, Gülsümün annesinin mesleği hangisi olamaz?

Benim annem hastanede çalışıyor.Buna göre, Gülsümün annesinin mesleği hangisi olamaz? sorunun cevabı "öğretmen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en büyük ve en küçük dar açı ölçümleri doğru olarak verilmiştir? Şüphesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı,fenalık,ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size böyle öğüt veriyor. ( Nahl suresi, 90.ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan hususlardan biri değildir? Sarı mavi ve siyahı çok severim. Cümlesinde virgül hangi sözcükten sonra konur? Trafiği düzenleyen görevlilere ne denir? Sıvı haldeki bir maddenin çevreden ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? Old = ?Yukarıdaki kelimenin eş anlamlısı hangisidir? Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allahın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman suresi, 27. ayet.)Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? 74 ve 38 sayılarının birler basamağındaki rakamlar hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 1. is2. yanında3. kazanın4. bulaşır5. kara6. duranaNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? 624 tane yumurta bir pakete 12 tane yumurta olacak şekilde paketlenirse kaçpaket yumurta elde edilir? Uluslararası ekinlikler;I. Ülkelerin turizm değerleri tanıtılır.II. Ülke ekonomisine katkı sağlar.III. Toplumlarar arası ayrışmalara neden olur.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi şiirde çağrışımın işlevi için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla adıl (zamir) kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? • Anatolios Barışı• Margos (Konstantia) Antlaşması• Galya SeferiYukarıdaki gelişmeler hangi Türk hükümdarı dönemine aittir? Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır? Aşağıdakilerin hangisi hem somut hem de tekildir? Aşağıdakilerden hangisi organik bileşik sayısının anorganik bileşiklere göre daha fazla olmasının nedenidir? Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının açıklanmasında yer alan unsurlardan değildir? Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Ülkemizde geliştirilmekte olan yeni nesil ana muharebe tankına ne ad verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir sözcüktür? Bir banka şubesi binasında kullanılan ağ türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlardan biri değildir? dal sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Ülkemizde her bölgede yetişebilen meyve hangisidir? Akın : - - - -?Mike : It is mine. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir davranıştır? Türk devletlerinde oda şeklinde yapılan mezarlara ne ad verilir? Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır? Mum : Could you give milk to the cat?Boy : Mum, I am sorry. We dont have - - - - milk to feed the cat. John : You look tired. Are you fine?Sude : No, Im sleepy. I was on the Net all night long for my project. I searched for some information.John : - - - - ?Sude : No, I couldnt . T.C.Anayasasına göre Basın Hürriyeti ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? ATP ile ilgili olarak,I. Hücre içinde üretilir, hücre içi ve dışında tüketilir.II. Üretimi sırasında enerji kullanılır, su açığa çıkar.III. Fazlası sitoplazma ve organellerde depo edilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Rejimin değişeceğini belirten ilk karar nerede yer almıştır? 38+43+12 = İşleminin sonucu nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir