Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ali: dürüst olmak
Emre: güvenilir olmak
Ece: futbol sevmek

Hangi çocuğun söylediği, iyi bir arkadaşta olması gereken bir özellik değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ali: dürüst olmakEmre: güvenilir olmakEce: futbol sevmekHangi çocuğun söylediği, iyi bir arkadaşta olması gereken bir özellik değildir? sorunun cevabı "Ece" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Sağlıklı besleniyorum" diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra Yurt dışına      gönderilecek öğrencilere “sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum volkan olarak dönmelisiniz.”telgrafını çekiyor.Mustafa Kemal bu sözü ile öğrencilerden ülke yararına ne istemektedir? Hangisi hem özel isim hem soyut isimdir ? Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur? Bir çiftçi tarlasında 579 kilogram fasulye, 1908 kilogram buğday ve 249 kilogram nohut yetiştirmiştir. Bu çiftçinin yetiştirdiği  ürünlerin toplamı kaç kilogramdır ? Salim 1 m 45 cm , Mehmet ise 1 m 18 cm boyundadır.Mehmet Salim' den kaç cm kısadır? X ve Y elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri grup ve periyot olarak bilinmektedir.Buna göre X ve Y elementlerinin;I. I. iyonlaşma enerjileriII. Nötron sayılarıIII. Proton sayılarıniceliklerinden hangilerinin karşılaştırılması yapılamaz? Hava soğuktu - - - - biz hiç üşümüyorduk.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Tarım sektöründe insan gücüne dayalı üretimin yerini makineler alırken şehirlerde yeni kurulan fabrikalarda iş gücü ihtiyacı doğmuştur.II.  Şehirlerde nüfus hızla artmış ve günümüzün metropol denilen büyük şehirleri oluşmuştur.III.  Köylerde çalışan insanlar hızla şehirlere doğru göç etmişlerdir.IV. Şehirlerde altyapı sorunları, çevre kirliliği ve çarpık kentleşme gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.Sanayi İnkılabı’nın ortaya çıkardığı yukarıdaki gelişmelerin neden ­ sonuç ilişkisine göre sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma hangisidir? Orhan Bey Dönemi’nde;I.  Divan örgütünün kurulmasıII.   İznik’te ilk medresenin açılmasıIII.   Vezirlik makamının oluşturulmasıgibi gelişmelerden hangileri doğrudan devlet yönetimi ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?