S:1

572.965
Sayısının on binler ve yüzler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

572.965 Sayısının on binler ve yüzler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanmıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi iskeletimizle birlikte vücudumuza asıl şeklini verir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi dir? Fotosentez yapan su yosunlarının yer aldığı bir ekosistemde, somon balıkları su yosunlarıyla beslenen sinek larvalarını yemektedir. Bu ortamdaki canlıların atıkları ve ölü organizmaları bakteriler tarafından parçalanmaktadır.Bu ekosistemdeki beslenme ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sağlıklı ve dengeli beslenmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Üçgen şeklindeki bir bahçenin birinci kenarı 15 metre, ikinci kenarı 18 metre ve üçüncü kenarı 17 metredir. Bu bahçenin etrafına 6 sıra dikenli tel çekilecektir. Elimizde 500 metre tel vardır. Kaç metre tel artar? Are you good - - - - baseball? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar veya tablet kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallardan değildir? 3 fazlası 5 olan sayının 56 fazlası kaçtır? A :Wha tdid you ________ for lunch? B : I ___________ a sandwich. *Müşrikler tarafından işkenceye maruz kalan bir köleydi*İlk ezanı okuyan kişi ve ilk müezzin olarak bilinir.*Efendisi Ümeyye tarafından türlü işkencelere maruz kaldı ve Ebubekir onu efendisinden satın alıp azad etti. Yukarıda bilgileri verilen sahabi kimdir? insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstırapların bittiği, saf, temiz bir duruma kavuşmaktır.Budizmde Mutlu olabilmenin temel şartı olarak kabul edilen bu inanış aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi sanat metnine örnek olamaz? Türklerin İslamiyeti kabullerinden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlede yapım eki alan sözcük hangisidir? Yaralı kuş yerde yatıyordu. 4200cm uzunluğundaki kablonun 13 metresi kulanılırsa geriye kaç metre kablo kalır? Hangisi krokinin özelliklerinden değildir ? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu velisi en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma için verilen süre kaç günden az olamaz? Gözleri bağlı olan Mehmet'in eline bir madde veriliyor ve özelliklerini belirtmesi gerekiyor. Buna göre hangi özelliği söyleyemez? Macar-Osmanlı devletinin savaşları kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım Merkezini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir? Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. cümlesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki -dan, -den yerine tamlama eki getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin temizlikle ilgili söylediği bir hadis değildir? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim almış kişilerin daha iyi olanaklar karşısında baş- ka ülkelere yerleşmesine beyin göçü denir. Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi beyin göçü- ne girmez? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşından sonra meydana gelen gelişmelerden biri değildir? Aşağıdaki cümlede hangisi bir duyguyu belirtmektedir? Bilinçli bir tüketiciden aşağıda verilen davranışlardan hangisi beklenmez? Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığında aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi ilk sırada yer almaktadır? Aşağıdaki eserlerden hangisi Servetifünun Döneminde verilen öğretici metinlere örnek gösterilemez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? I. Çiçeğin erkek organında polen oluşurkenII. Dişinin ovaryumlarında yumurta oluşurkenIII. Erkek balığın testislerinde sperm oluşurkenYukarıda verilenlerin hangilerinde mayoz bölünme sonucu oluşan dört hücreden üçü kaybolup sadece biri döllenme özelliği kazanır? Türkiyede aşağıdaki demokrasi çeşitlerinden hangisi uygulanmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir