S:1

Et,süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan,sinir ve kasların gelişiminde önemli etkisi olan vitamin hangisidir?

Et,süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan,sinir ve kasların gelişiminde önemli etkisi olan vitamin hangisidir? sorunun cevabı "B Vitamini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( ) gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Seçilen alanı kopyalamak için hangi kısayol kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi 273'ün asal çarpanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dil ailesinin Altay grubunda yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir? Maddelerin kütleleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Planlı yaşayan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? (–x + 4) – (2x – 5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Öğretmen, üçgenler konusunu işlerken önce konu ile ilgili tanım ve kuralları anlatmış. Sonrasında ise konu ile ilgili örnekleri çözmüştür. Bu sürecin sonunda genel bir özet yaparak dersini bitirmiştir.Buna göre Ahmet Öğretmenin uygulamaları aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisine uygundur? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin kızlarının isimlerinden biri değildir? Ağaç bir sabah silkinerek uyandı.Üzerine indirilen baltaların etkisiyle derin bir sızı duydu. İşçiler onu arabaya koyup kağıt fabrikasına götürdüler.Yukarıdaki yazıda gerçek olan nedir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde yer alan konulardan biri değildir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine D , yanlış ise Y yazınız. (....) Atardamarlar kan akışının en yavaş olduğu damarlardır.(....) Kalbin sol odacıklarında kirli kan bulunur(....) Büyük kan dolaşımı sayesinde bütün dokularımıza besin ve oksijen taşınması sağlanır.(....) Kalbimiz kasılıp gevşeyerek kanın bütün vücudu dolaşmasını sağlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka yerdeki bir göreve atananlardan bu Kanunun verdiği süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında kaç günlük bir süre daha verilebilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Saf bir katı ile ilgili;• Erime noktası yüksektir.• Katı halde elektrik akımını iletmez.• Sıvısı ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.bilgileri veriliyor.Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisidir? Sam didnt go to work today - - - - he was ill. 1. Az önceki anne çocuk2. Döndüler elde ekmekle4. Camdan ve hep aynı yereYukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi emir kipindedir? Kendisine yeni bir kitap verilmeyen, kendinden önceki Peygamberlere gönderilen emir ve yasakları insanlara anlatan Peygamberlere ne isim verilir. Ben otuz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme kitabım var. Ancak bana Deneme nedir? diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beşdeneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen cevaplayıveriyor. Oysa onların bu soruyu cevaplamaları için daha kırk fırın ekmek yemeleri gerekir.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 79 doğal uydusu keşfedilmiştir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Belirli bir amacı olmayan, kısa süreliğine bir araya gelen insanlara ne ad verilir? Descartese göre birbirinden farklı iki töz vardır. Kendisinden başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan yaratan töz tanrı, yaratılan töz ise ruh ve maddedir. Madde yer kaplayan, ruh ise düşünen tözdür. Madde yer kaplar ama düşünemez; ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz.Buna göre Descartesin varlık konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisine uygundur? Brüt kütlesi 7 kg gelen bir kutu bisküvinin darası 850 g olduğuna göre bisküvinin net kütlesi kaç gdır? Üstlerinde ki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız ! Onda hiçbir çatlak yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk.Orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdik.Allaha yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için ( bütün bunları yaptık) (Kaf suresi, 6-8.ayetler )Bu ayetlerde Allahın sıfatlarından hangisi daha çok vurgulanmaktadır? Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammedi) bir gece Mescid-i Haramdan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksaya götürenAllahın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.Bu ayette Hz. Muhammedin (sav.) hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir arkadaşın özelliklerinden değildir? Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram gibi sosyal medya sitelerinde hangi davranış etik (doğru) değildir? Yaşlı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? koyu kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Kuran-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir? Bir gün bir sahabe Hz. Muhammedin eşi Hz. Aişeye, Hz. Peygamberin ahlakı hakkında soru sormuştu.Hz. Aişe : Sen, Kuran okuyor musun?dedi.Sahabe : Evet, okuyorum deyince,Hz. Aişe : ‘‘İşte, Allah ın Elçisinin ahlakı, Kuran ahlakı idi. dedi. (Müslim,Salatül-Müsafirin,139)Bu konuşma metnine dayanarak aşağıdaki hangi sonucu çıkaramayız? ‘Güzel söz söylemek güzel ahlakımızı gösterir. Aşağıdakilerden hangisi güzel söz söyleyen, güzel ahlaklı birisine yakışmayan davranıştır? v Evrensel ve barışçıdır.v Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır.v Laik düşünce ve hukuka dayanır.v Akılcı ve bilimseldir.Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, bu bilgilerin aşağıdaki durumlardan hangisinin açıklaması olduğu söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir