S:1

"Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu."
Bu parçadaki kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır?

"Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu."Bu parçadaki kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır? sorunun cevabı "Kahvesini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
I - - - - swim very well when I was 6 years old. " küçük" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ufak" anlamı dışında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir? Avrupa Hun Devletinin dış politikasını;• Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak,• Hunların savaştığı barbar kavimlerinin düşmanı olan Batı Roma İmparatorluğu ile de iyi ilişkiler kurulacak şeklinde belirleyen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? (–x - y + 7) · 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Türkleri denizlerle kaynaştıran ilköncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir? Ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışan bakanlık hangisidir? '' Diz'' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Peygamberimize en son inen sure hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Mustafa Kemalin Şamda kurmuş olduğu cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemidir? Aşağıdaki canlı varlıklardan hangisini çevremizde diğerlerine göre daha çok görürüz? Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir. Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır? Palandöken Dağı hangi ilimizdedir? Hava direnci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Türkiyede orman yangınlarının çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Mel : Excuse me. Is this yourphone?Joyce : No, it - - - - to me. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Karahanlılar, İslam Medeniyetini benimsemelerine rağmen ulusal özelliklerini devam ettirmiş ve geliştirmişlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların milli benliklerini koruduklarının göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki yaşam alanlarına zarar veren insan davranışlarına örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI "Sarı Kız" aşağıdakilerden hangisinin adıdır? 239,587 ondalık kesrinde binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 85' ten başlayarak geriye 5'er sayarken 8.sırada hangisini söyleriz? Annem çamaşırları elde yıkamak için 6 kova su kullandı. Bir kova 18 litre su almaktadır. Annem çamaşırları kaç litre su ile yıkamıştır? Eymen 12, annesi Eymen den 30 kilo daha ağır, babası ise annesinden 11 kilo daha ağır olduğuna göre; Eymen, annesi ve babasının toplam ağırlığı kaç kilodur? Proteinlerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme geleneği vardı. Hz. Muhammedin sütannesinin adı nedir? 120 saat kaç gün eder? Yarım kilogram patates 50 kuruştur. 5 kilogram patates kaç kuruş olur? Faydacılık felsefe akımının temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ürünlerden hangisi eğitim alanında kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşının sonunda imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Mustafa Kemalin Amasya Genelgesini yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Nevruz bayramı ilk Türk devletlerinde kutlanmaktaydı.Günümüzde halen Orta Doğu'da, Orta Asya'daki Türk devletlerinde ve Türkiye'de de kutlamaktadır.Türk kültüründe evlenen kız ve erkeğe düğün töreni yapılır ve düğünlerde davul zurna çalınır.Şölenlerde pilav, et ve helva ikram edilirdi.Ölen kişinin ardından yas tutulur yuğ adı verilen törenlerde ölen kişiler anılırdı.Türk kültürüne ait yukarıdaki olgulardan yola çıkarsak, aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir