S:1

Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir?

Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir? sorunun cevabı "Küçük kız keyifle meyve suyunu içiyor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artması aşağıdakilerden hangisinin ihracattaki payını azaltır? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır? My hometown was a green place a few years ago but now there - - - - . Hangisi Peygamberimizle ilgili yanlış bir bilgidir?  Çevremizde çeşitli ağaçlar görürüz. Fakat bu ağaçların ortak özelliklerini yansıtan, o ağacı o ağaç yapan şey, yani ağacın asıl varlığı insanın zihninde mevcuttur. Düşüncenin dışında ve ötesinde bir nesnel dünya yoktur.Platon bu görüşüyle aşağıdaki kavramlardan hangisini temele almaktadır? ‘utangaç,saat,akıl,zeki,kalem’ isimlerinden hangisi türemiş isimdir? Çok partili hayata geçiş denemelerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisiyle kapatılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkesinin hemen ardından İtilaf Devletlerinin vatanımızı yer yer işgale başlamaları üzerine kulan yararlı cemiyetlerin özelliklerinden değildir?   Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında,yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezseaşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? " Neşe " kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir? Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır? Fosfat, deoksiriboz şekeri ve bir organik bazdan meydana gelen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir? Bir manav 84 kg armutları 4 kiloluk poşetlere koyup poşetini 20 liradan satıyor. Bütün poşetler satılınca kaç liralık satış yapmış olur? Arapça, Farsça, Almanca gibi diller yapısına göre hangi dil ailesine dâhildir? Cebimdeki paranın 85 lirasını harcadıktan sonra 45 liram kalıyor.Buna göre benim kaç liram vardı? 6 onluk + 7 birlik ... 58 karşılaştırmasında boşluğa hangi sembol gelmelidir? Hangi duyu organımız görevini yapabilmek için ışığa ihtiyaç duyar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapılmış bitmiştir? 1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? 1.Fakat bugün nedense farklı bir yoldan gidesi geldi.2-Yolunu değiştirmesi belki de kedinin hayatını kurtardı.3-Yürürken acı bir ses duydu çalıların ardında.4-O sese yöneldiğinde yaralı bir kediyle karşılaştı.5-İşe her sabah aynı yoldan giderdi.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturduğumuzda sıralama nasıl olacaktır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Öznel” yargı bildiren ifade yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?   Bir kümenin eleman sayısı ile kendisinden farklı alt kümelerinin sayısının toplamı 10’dur. Bu kümenin eleman sayısı 1 arttırıldığında alt küme sayısı kaç artar? Aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir? Hangi besin farklı bir grupta yer alır? 2, 0, 5, 9 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işin yapılması, şarta bağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyonla eşeysiz üremeye örnektir? İstanbul' un Fethi ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir? Dini bakımdan suç sayılan iş ve davranışlara ne denir? wake up / What / time / you / do?     1           2         3       4     5Anlamlı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’in eserlerinden biri değildir? He - - - - milk very often. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin adaletli olduğunu gösteren davranışlarından biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir