S:1

İyi bir devlet yönetiminin olması için yönetim kadrosunda bulunan bey, vezir, subaşı, uluğ hacip, kapugçı, yalavaç gibi her kademedeki görevli kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği bu eserde belirtilir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

İyi bir devlet yönetiminin olması için yönetim kadrosunda bulunan bey, vezir, subaşı, uluğ hacip, kapugçı, yalavaç gibi her kademedeki görevli kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği bu eserde belirtilir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kutadgu Bilig" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Osmanlı Devleti' nde ilk vezir kim zamanında tayin edilmiştir? o Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmeyen genel geçer bilgilerdir.o Deney yöntemi kullanılarak elde edilir.o Düzenli ve sistemli bilgidir.o Objektiftir.Verilenlerin tümü aşağıdaki bilgi çeşitlerinden hangisinin özelliklerindendir? Allahın her şeyi görmesine ne denir? Ne ekersen onu biçersin. atasözü ile ne anlatılmak istenmiştir? Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda meydana gelen önemli olaylardır. Ramazan ayında Kuranın indirilmeye başlandığı özel gecenin adı aşağıdakilerden hangisidir? Hande: Yumurta, süt ve baklagillerde vardır.Merve: Deri ve göz sağlığı için gereklidir.Özge: Kemik ve diş gelişimi için önemlidir.Hangi öğrencilerin A vitamini hakkında söylediğiifadeler doğrudur? Reichenbacha göre, bilimselliğin ölçütü olgulara dayanan doğ- rulanabilirliktir. Doğrulanabilme veya yanlışlanabilme özelliğine sahip olan önermeler anlamlıdır. Doğrulanamayan önermeler an- lamsız bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermeye örnektir? Aşağıdakilerden hangisi wordde Office düğmesi altındaki seçeneklerden biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına(Y) yazınız(......) Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral adı verilir.(......) Fosillere kayaçlar, deniz dipleri, ağaç reçineleri veya buzullarda rastlayabiliriz.(......) Kayaçlar rüzgâr, sıcaklık farkı, yağmur, akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır.(......) Dünyamız kendi etrafında dönerken Güneş almayan tarafında gece oluşur.(... ) Canlılar büyüme, gelişme, üreme ve solunum gibi yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç duymaz. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır? 72+54 işleminin sonucu için hangisi doğrudur? I am sorry, I - - - - hear the phone. I - - - - in the garden. Canlılarda organizmaya dönüşüm süreci aşağıda verildiği gibidir.Hücre → Doku → Organ → SistemBuna göre bu tip bir organizasyona aşağıdaki canlılardan hangisinde rastlanmaz? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarınatutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelere ne ad verilir? Hangisi yanıt, duyuru, hekim, yanlış kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir? Cerenin 14 topu vardır. İlknur' un topları, Cerenin toplarından 5 eksiktir. İkisinin toplam kaç lirası vardır? Aşağıdaki sayı örüntülerinde kuralı bozan sayının olduğu şık hangisidir? 657 sayılı Kanunda, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay hastalık izni verileceği kabul edilmiştir? Uzun kenarı 14 cm, kısa kenarı 5 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kurân ile ilgili olarak yanlış bir sözdür? Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasında sevginin oluşmasını engelleyen davranışlardan biridir? Yaşadığımız dünyaya karşı taşıdığımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız. Yere çöp atmama, ağaçların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi birçok şey bu dönemde edindirilir. Bunda en büyük pay kitaplara ait.Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa, geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikâye kitabıyla Içocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa, doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca dönüştürebileceklerini IIBu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?belirtiyor. Eğitimci yazarın yayımlanan hikâye serisi, çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını sağlıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Bu hikâye IIIserisi dört farklı kitaptan oluşuyor. Yaşlı Çınar Ağacında kâğıdın, Meraklı Yeşil Şişede camın, Beyaz Plastik Bardakta plastiğin geri dönüşümü anlatılıyor. Geri Kazanım Atölyesinde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden ne şekilde faydalanabileceğimiz dile getiriliyor. IV Hz. İbrahim (as) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? ‘utangaç,saat,akıl,zeki,kalem isimlerinden hangisi türemiş isimdir? Aşağıdaki bölgelerden hangisinde heyelan olayı sık görülür? Bir sürahide 2400 mL meyve suyu vardır.Bu meyve suyunun yarım litresini Ahmet ve çeyrek litresini Faruk içmiştir. Buna göre sürahide kaç mL meyve suyu kalmıştır? I. Kanta göre bilgi duyumla başlar, ancak bilgi duyum değildir. Bilginin malzemesini duyumlar verir. Onu biçimlendiren ise akıldır. İnsan duyu organları aracılığıyla elde ettiği verileri aklındaki doğuştan getirdiği kalıplar sayesinde biçimlendirir, genel kavramlar biçiminde ortaya koyar.Kantın bu görüşünden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik olduğunun göstergesidir? Lidyalılar Kral Giges zamanında başkent Sardtan başlayarak Mezopotamya da Sus şehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaparak ticareti canlandırmışlardır.ticareti kolaylaştırmak için ilk kez altın parayı kullanan Lidyalılar takas yöntemine son vererek ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? Türk sanatı, aşağıdakilerden hangisiyle yerleşik bir sanat olma niteliği kazanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır? Hangisi kişisel eşyalarımızdan değildir? Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan bir oyun değildir? Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birleşik değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir