S:1

....Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?

....Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur? sorunun cevabı "Türk Tarih Kurumunu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Sağlıklı büyümek için süt içmeliyim Verilen cümlede aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görev yerine getirdiği organlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Floresan lambadan daha uzun ömürlü olan bir lambadır? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangi cümlede bağlaç kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi karakter sahibi insanın özelliklerden biri olamaz? ''Telefonu arızalandı bu yüzden kimse ona .................... '' cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? - - - - , İkinci Viyana Kuşatmasından bu yana devam eden gerilemenin durdurulduğu ve ileri gi- dişin başladığı bir dönüm noktası oldu.Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ya- zılmalıdır? Bu yazar, en küçük ve en karışık olaylardan ilginç hikâyeler çıkarır. Bilirsiniz ki insan, yapısı gereği hep güzel şeyler ister. Bu yazar da buna bağlı olarak öykülerini acı sonla bitirmez. Öykülerinde sade bir dil kullanır; kişileri yöresel ağızlarıyla konuşturur...................... Öyküleri okurken hop oturur hop kalkarsınız. Bu parçada anlam bütünlüğü dikkate alınarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bir fırına 50 kg gelen un çuvallarından 18 tane indirildi. Bu fırına kaç kg un indirilmiştir? Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Solunumun temel amacı nedir? "Tutmak" sözcüğü hangisinde "Bardağı sıkı tut,düşürüp kırmayasın."cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ince kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Bir metinde konuşmalarını belirlemek için hangi işaret kullanılır? 28945 sayısında hangi basamak yer almaz? 475 m uzunluğundaki yolun her iki yanına 25 m ara ile ağaç dikilecektir. Bu iş için kaç ağaç gerekir? Beş basamaklı ve rakamları farklı 681ab sayısının 10 ile bölümünden kalan 4tür. Bu sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre a + b en fazla kaçtır? Susan : Dont throw that can.Jack : Why?Susan : - - - -. For example, I always plant flowers in cans. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Peri Bacaları hangi bölgemizdedir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin valiliklerine kaç gün içinde bildirilir? Yazın Antalyada deniz suyu sıcaklığı gündüz +20 ° C iken, gece sıcaklık 12°Cazalır.Buna göre gece deniz suyu sıcaklığı kaç derecedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisine neden? sorusunu sorarsak cevap alamayız? En üst düzeyde verim elde edebilmek için örgütün fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü ve açıkça belirlenmiş hiyerarşik bir yapı ve ilkelere dayanması gerektiğini öne süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? I.Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri ile ihtiyaç sahiplerine destek oluruz.II.Kimsenin yardıma ihtiyacı yoktur.III.Bir gün bizim de yardıma ihtiyacımız olabilir.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Yıkmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Peygamberimizin ilk eşinin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiildir? Anadoludaki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge hangisidir? • Dinlerini değiştirmişlerdir.• Yerleşik hayata ilk geçen Türk devletidir.• Başkentleri Karabalgasundur.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi devlete aittir? 5 + 9 kaç eder? Osmanlı Devleti, Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını hangi devlet ile yapmıştır? Hangi cümlede deyim vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir