S:1

"Kuş" kelimesinin ingilizcesi hangisidir?

"Kuş" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? sorunun cevabı "BIRD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıda verilen türlerden bir grup oluşturulduğunda hangisi grup dışında kalır? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram     olarak bildirmiştir? Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur?  “Kalburabastı” kelimesinde ünlü harflerin sayısı kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çevremizde doğal olarak oluşmuş unsurlar vardır.Bu unsurların oluşumunda insanların etkisi yoktur? Güneş'e en yakın olan dört gezegene "iç gezegenler" adı verilir. Hangisi iç gezegenlerden değildir? 1/ 400.000 ölçekli haritada 5 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunluğu gerçekte kaç km’dir? Mert kahvaltısında• Şekersiz süt• Beyaz peynir• Haşlanmış yumurtaile beslenmiştir.Buna göre Mert aşağıdaki besin içeriklerindenhangisini daha fazla tüketmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarımızda bulunan ovaların ortak özelliği olarak gösterilemez? Deprem insanlara neden zarar verir?  Hava güzel olursa ……………… söz dizisini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı bir cümle olur? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur?  Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur. Çiftler hâlinde bulunan ve hücre bölünmesinde görevli olan organeldirYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir? 50’den başlayarak geriye doğru beşer saydığımızda, 4. Sıradaki sayının 5 bölümü kaç olur?  Zatu’s Savarı Savaşı’yla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Afrika kıtası ile Asya kıtasını birbirinden ayıran suyolunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? (-30) - (+16) -10 + 13=? İşlemin sonucu kaçtır? ”Araba farının elektriğini…………. sağlanır.”Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdaki taşıtlardan hangisi karayolu taşıtıdır? Mel : - - - - ?Joe : We usually have cheese, eggs and orange juice.  Türklerin Bizansla yaptığı ilk savaş hangisidir? Aşağıdakilerden Hz. Muhammed’in amcasından birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Evimizi tertemiz yaptık. Cümlesinde “ev” yerine hangi kelime getirilirse, cümlenin anlamı bozulmaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi temizliğe dikkat edilmesinin gereklerinden biri değildir? I. KarbonhidratII. HormonIII. YağIV. ProteinYukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin sentezi doğrudan DNA şifresine göre olur?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur? Peygamberimiz kendisine kötülük yapanlar için, “Allah’ım halkımı cezalandırma, çünkü onlar bilmiyorlar.” diye dua etmiştir.Bu durum Peygamberimizin hangi yönü ile ilgili değildir? Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akıtılmasından yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir çitlikte 23 tavuk, 17 tavşan, 19 inek, 21 koyun vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayısı toplamı 378 ise çiftlikte kaç tane ördek vardır? “Senin korku ve endişe duymana hiç bir sebep yok. Hem sen,sakın üzülme. Ben, Allah’a yemin ederim ki O, senin gibi bir kulunu asla utandırmaz. Çünkü,sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarına yakın alaka gösterirsin. Komşularına nazik ve şefkatli davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Evinin kapılarını gariplere açar,onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka sürekli yardım edersin.” ( Hz.Hatice )Bu metinde Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmemiştir? Seyyit andan taşra çıktı. Frenk oğlunun elbisesini giymiş (olarak) sürdü, Simbat lâ’inin sarayına geldi. Gördü ki içmiş mest olmuş laflar urur. Eydür: −Erte aşağı ineyim… Ne Battal koyam ne halifesin koyam! Her kim elime gelirse öldüreyim. Göreyim Battal’ın Tanrısı bana neyler! Andan mest olup yattı, uyudu. Kullar dağıldı. Seyyit, bir karanlıkça yerde kaldı. Sabreyledi, âlem düşmanlardan boşalınca hemen Allah’a sığınıp Simbat’ın üstüne geldi. Meğer başucunda bir Hindî kılıç vardı, aldı. Dahi, Simbat uyurdu. Hemen lâ’in gözün açıp banlayu eydür: −Sen kimsin? Seyyit eyitti: −Seyyit Battal Gazi’yim... Tez iman getir! Yoksa sen bilirsin!Battalname’den alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Selamlaşma Kuralları ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir