S:1

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının son basamağında yapılmış olabilir?

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının son basamağında yapılmış olabilir? sorunun cevabı "Kaynakça bölümünde yararlanılan kaynakların belirtilmesi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi açıklar? Bir sürahide 2400 mL meyve suyu vardır.Bu meyve suyunun yarım litresini Ahmet ve çeyrek litresini Faruk içmiştir. Buna göre sürahide kaç mL meyve suyu kalmıştır? İnsan;akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur.Çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme,vicdan ise hissetme yeteneğini vermiştir.Bu nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur.Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar? Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından değildir? Dünyanın bilinen ilk kütüphanesinin ismi nedir? Jack : Would you like to watch Super Bowl final with us on this Wednesday?Martin : I wish I could but I am very busy. I am - - - - of my little brother.Jack : Oh, I see. Dünya edebiyatındaki ilk hikayecinin eseri hangisidir? Bir öğretmen, gerçekleştireceği etkinlik öncesinde sınıfı rastgele iki gruba ayırmış ve gruplardan birine Maviler, diğerine Kırmızılar adını vermiştir.Buna göre öğretmenin sınıfı gruplara ayırması hangi ölçek düzeyinde bir uygulamadır? Aşağıdakilerden hangisi savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi gibi konular ile tarihsel olayları anlatan şiir türüne verilen addır? Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burak 81 ve 65 sayılarını en yakın onluğa yuvarlayarak toplamıştır. Burak'ın yaptığı yuvarlama işlemi aşağıdakilerden hangisidir? için kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi kurmuştur? Seçimler ve halk oylaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Harunun 9 kalemi vardı. 8 kalem de annesi aldı. Harunun kaç tane kalemi oldu? 202 X 27 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? 100 gram tuz ile 40 gram şekerden oluşan karışımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisinden Anadoluya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında Millî Mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır.Bu bilgiye göre İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? 15'ten 30' a kadar beşerli ritmik sayan bir öğrenci hangi sayıları söyler? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi türemiş sözcük değildir? Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? A: When is Sues birthday? B: It is - - - - May. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı ifade eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması anlatımın bozulmasına neden olmuştur? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi kaza anında turnike (boğucu sargı) uygulamasını gerektiren durumlardandır? Hangi kelime yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisini evde kullanmayız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun özelliklerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı biçim yönünden niteleyen sözcük vardır? Büyük ünlü uyumuna göre değişikliğe uğramadan kelimelere eklenen ek aşağıdakilerden hangisidir? Okuyorsan ne karşındakileri susturmak, onlara bilgiçlik taslamak için ne her okuduğuna körü körüne inanmak, ne de konuşmalarına konu bulmak için oku; incelemek, düşünmek için oku.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi okumanın amacıdır? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Bu yaz her hafta bir hikaye yazdım. cümlesinde eş sesli olan sözcük hangisidir? ‘O vakit sen, Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen, kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi(Ali İmran 159) ayeti Peygamberimizin hangi örnek özelliğini gösterir? Aşağıdaki hangi açıklama, yanında ayraç içinde verilen kavrama uygun değildir? Su iner yokuşlardan basamak basamak.dizesinde ikileme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre " iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak hangi müdürlüğün/birimin görevidir? Ahlaklı bir insan hatalı davrandığında hangisini yaparsa en güzel şekilde davranmış olur? Bilgisayar, tarak, pencereden sözcüklerinden hangisi türemiş bir sözcüktür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir