S:1

Aşağıdakilerden hangisi insanda gelişim dönemlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi insanda gelişim dönemlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Gençlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Büyük kan dolaşımının işlevi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? “Çıkarmak” sözcüğü hangi cümlede “ikram etmek” anlamında kullanılmıştır? Kovalent bağlı bileşikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Deniz kıyılarında akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi oluşur? There was nobody at home - - - - I came in. Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki Yahudi kabilelerinden değildir? Felsefe  disiplinlerine  ait  sorulardan hangisi yanlış  verilmiştir? 1) Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. 2) Eğimli yerler ağaçlandırılmalıdır. 3) Destek duvarlar yapılmalıdır.Yukarıdaki önlemler aşağıdaki afetlerden hangisini önlemek için yapılır? İstanbul is the .................... crowded city in Turkey.A) moreB) thanC) asD) most Canlılar birinci derecede enerji verici olarak genellikle aşağıdakilerden hangisini kullanır? Kuzey yarım küredeki bazı ağaçların ve büyük kayaların yosun tutan yanları daha serin ve nemli olan hangi  yöndedir ? “ile” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde birliktelik anlamında kullanılmıştır? Lauren :Where did you stay the last time you were in New York?Jasmine:- - - - . I.    Yaşadığı ortamın sınırları dışına çıkmak, gezmek, oraları tanımak insanoğlunun tutkusudur.II.    Bu yolla yaşadığı ortamdan sıyrılmaya, kurtulmaya çalışmıştır.III.    Gezi yazıları da böyle bir gereksinimin  ürünü olarak  doğmuştur.IV.    Bu tutkuyla büyüdüğü yerlerin ötesinde kalan başka yerlerden söz açan eserleri istekle okumuştur.Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı diğerlerinden fazladır? Kurtuluş Savaşı’nda, Kuvayı Milliye birliklerinin Fransızlarla savaşarak, Fransızlara geri çekilmek zorunda bıraktıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir? Amasya Genelgesi' nde alınan kararlar ilk defa nerede hayata geçirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Teheccüd namazı kılmanın hükmü nedir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın rızık olarak verdiği yiyecekleri yiyebilmemiz için gerekli ölçülerden biri değildir? Evde oyun oynarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? 20 kg pirinç ve 30 kg fasulye aynı büyüklükteki poşetlere hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde en az kaç kg poşete konabilir? Aylin,sınıfta KES-YAPIŞTIR etkinliği yapacaklarını söylemiştir.Buna göre Aylin ne demiştir? Ülkemizde en çok Kastamonu-Küre ve Artvin-Murgul’da çıkartılır. Elektrik ve elektronik sanayinde kullanılır.Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Yerden yüksek oyununda, önce oyun için bir ebe seçilir. Ebe kendisiyle aynı yükseklikte olanları ebelemeye çalışır. Oyuncular yüksek bir yere kaçmaya çalışırlar.Yukarıda verilen bilgiye göre yerden yüksek oyununun çocuklara nasıl bir katkı sağladığı söylenebilir? 78’den başlayarak geriye doğru 5’ er ritmik sayarken 5. sıradaki sayı kaç olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmaz? “Canlılar hayatta kalabilmek için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörlere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar canlılar arasında yaşam mücadelesine neden olabilir.Bu mücadelede ........................... .”Verilen ifade hangi şekilde devam ederse“Doğal seçilim” açıklanmış olur? Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına……………,uzay aracı kullanan ve uzay yolculuğu yapan bilim insanına ……………… adı verilir.Yukarıdaki ifadeye sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden değildir? Belgin 38 kalemi arkadaşlarına yedişer dağıtınca kendisine 3 kalem kalıyor. Belgin kalemleri kaç arkadaşına dağıtmıştır? I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb.  bitkiler   bozkır  bitki topluluğu    içerisindedir.II.Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarına savan denir.III. Bozkır, çayır,savan  ve  tundra ot topluluklarındadır.IV.  Çayır  topluluklarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen    bozkırlar oluşur.Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisinin ekonomisi daha çok tarıma dayanmaktadır?  - Konuşma dili, kişilerin kültür düzeylerine ve bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir.-  Dillerde coğrafi ve toplumsal ayrılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur.-  Yazı dilinde noktalama işaretlerine dikkat edilmez.Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Aşağıdakilerden hangisi günaha sebep olan bir davranış değildir? Ayşe böbreklerinin sağlığına dikkat etmemiş ve böbreklerini üşüterek nefrit hastalığına yakalanmıştır.Ayşe hastaneye gittiğinde bu hastalığın tedavisi için doktor aşağıdaki çözüm yollarından hangisini önermiştir? 2 tane 1 lira, 1 tane 5 lira vererek, 1 tane kalem aldım. Buna göre kalemin fiyatı kaç liradır? Aşağıdaki kelimeler sıralandığında hangi kelime sözlükte diğerlerinden sonra yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir