S:1

Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresini dış etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar?

Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresini dış etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar? sorunun cevabı "Hücre duvarı (çeperi)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
SisterFatherTeacherKelimelerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bir iş adamı Akdeniz kıyısında yer alan Cezayire, Karadenize kıyısı olan Ukraynadan satın aldığı tomrukları gemilerle getirecektir.Bu ticarette aşağıdaki su yollarından hangisini kullanır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlamca farklıdır? "İki yüz milyon bin yüz iki" sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetleri yürütmek görevi MEBnın hangi birimine/müdürlüğüne verilmiştir? -Kalınlığı her yerde aynı değildir.-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar.-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? Temizlik .................... yarısıdır. Yukarıda yer alan Hadis-i Şerifte ki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Bir gün bir adam geldi ve dedi ki: Ey Allahın Resûlü, annem babam öldükten sonra, onlar için yapmam gereken bir görev var mı? Resûlullah, Evet, onlara dua etmen, onlar için bağışlanma dilemen, verdikleri sözlerini (vasiyetlerini) yerine getirmen, onlarla bağlı olduğun akrabayı ziyaret etmen ve arkadaşlarına ikramda bulunman gerekir. Buyurdu Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne/babası ölen bir kimsenin görevlerinden değildir? İslamda eşitlik ve kardeşliği diğerlerinden daha çok vurgulayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili düşüncelerimize aşağıdakilerden hangisini örnek gösteremeyiz. Katı ya da sıvı bir karışımın ilave edilen bir çözücü yardımıyla bileşenlerine ayırma yönteminin adı nedir? ‘Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir? Petrol, doğalgaz, linyit ve taş kömürü kullanılarak elde edilen enerjiye termik enerji denir.Aşağıdaki santrallerden hangisinde bu enerji kaynaklarından biri kullanılmamaktadır? Dünyamızı kaplayan suların oranı kaçtır? The Internet has many advantages and disadvantages. It is very useful for many purposes. By using the Internet, you can do online shopping, chat with your friends, meet new people or send emails. You can also listen to music, watch films and even practise English. If you use the Internet carefully, it can be a good friend to you. But there are bad sides, too. For example, unsafe sites can be harmful for you. The worst of all, if you spend too much time on the Internet, you can become an Internet addict. So you may have some social and health problems.If you are careful about using the Internet, - - - - . Pazar kelimesi hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır? Yesterday at 3 o´clock in the afternoon, I ............ with my friends in the library. Biyomlar kara ve su biyomları olmak üzere iki grubaayrılmaktadır.Kara biyomları genel olarak bölgenin bitkiörtüsüne göre adlandırılır.Aşağıda verilen biyomlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilemez? 7 on binlik +1 binlik + 5 yüzlük + 0 onluk + 5 birlik Çözümlemesi verilen sayı hangisidir? Evde gaz kaçağı varsa aşağıda verilen tedbirlerden hangisini almak kesinlikle yanlıştır? Mondros Ateşkesinin imzalanmasından sonra İtilaf devletleri tarafından yurdumuz işgal edilmeye başlandı. İşgaller karşısında Osmanlı Devleti sessiz kaldı. İşgallere tepki olarak Anadoluda direniş cemiyetleri (Yaralı Cemiyetler) kuruldu. Aşağıda verilen bu cemiyetlerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? Madeni parayı ilk kullanan Türk Devletidir. Uygurlardan sonra ilk yerleşik hayata geçen ikinci Türk Devletidir. Emevilere engel olarak Orta asyanın araplaşmasını engellemiştir.Yukarıda sözü edilen Avrupa Türk Devleti hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet Memurunun özlük dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır? Yıllık yağış miktarı 2500 mm civarında ve yağış rejimi düzenli olan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? "Dişçi hiç acıtmadan çekti dişimi" cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ağaçlar için verilenlerden hangisi doğrudur? DOĞRU MU? YANLIŞ MI? ( ) üçgenin 3 tane köşegeni vardır.( ) dik açıyı oluşturan iki açıdan biri 50° ise diğeri 130 °dir.( ) üçgenin iç açılarının toplamı 180°dir.( ) dörtgenin iç açıları toplamı 360◦dir.( ) bir açısı geniş , iki açısı dar olan üçgen bir geniş açılı üçgendir. Stratejik planlama sürecinde kuruluşun var oluş nedeni öz bir biçimde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yedi heceden oluşur? Olur( ) ben de size katılırım( ) Hava kararınca eve döneriz ama değil mi( )Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Dünya - Ahiretdengesine işaret edilmektedir? "Duraklarımızda" kelimesindeki eklerden hangisi yapım ekidir? Bilinçli bir tüketici istediği oyuncağı alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir