S:1

16 şubenin bulunduğu okulumuzda 9 şubede 36 şar, diğer şubelerde 40ar öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzun öğrenci mevcudu kaç kişidir?

16 şubenin bulunduğu okulumuzda 9 şubede 36 şar, diğer şubelerde 40ar öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzun öğrenci mevcudu kaç kişidir? sorunun cevabı "604" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ucuz sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Forum ve panelin arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk masalları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınır? Hem Ayşenin .............. Alinin çalışmaları çok hoşuma gidiyor. tümcesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisini yazılması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi cins isim değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durumunu düzeltmek anlamında bir deyim kullanılmıştır? Pelin : - - - - ?Sue : Never. I prefer face-to-face interaction. Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen ve başlarında Asım B. Sabitin bulunduğu altı kişilik muallim heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir? Hangisinde durum fiili kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyada nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir? Hareket halindeki cisimlere hareket yönüne zıt bir kuvvet uyguladığımız zaman cismin ............................ veya durmasını sağlayabiliriz.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? yüklem + tümleç +özneAşağıdaki tümcelerin hangisinde, cümlenin öğeleri yukarıdaki sıraya göre sıralanmıştır? Pilot aşağıdakilerden hangisini kullanır? Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini savunmak amacıyla kurulmuştur.--Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni sorununa tepki olarak kurulmuştur.--Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Pontus davasını güden Rumlara karşı kurulmuştur.Değişik amaçlar için kurulan bu cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hinduizme aittir? 985 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Koşukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içtihada bir örnek değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir? Emeviler, mimari süslemede, aşağıdaki kültürlerin hangisinden etkilenmişlerdir? Doğal veya kültürel bir değerin koruma altına alınması istenildiğinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ile çalışılmalıdır? İlk insan, aynı zamanda Allahın (c.c) peygamber olarak görevlendirdiği ilk kişi kimdir? Semih: I could speak when I was six months old.Berk : .......... I didnt know that! Burak 81 ve 65 sayılarını en yakın onluğa yuvarlayarak toplamıştır. Burak'ın yaptığı yuvarlama işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Şerefli bir kabileden kadının birisi hırsızlık yapar. Kureyşliler onun değerli bir kabileden olması sebebiyle cezalandırılmasını istemezler. Peygamberimize Hz. Usameyi aracı olarak gönderirler. Ancak Peygamberimiz Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa yine de cezasını verirdim diyerek bu teklifi geri çevirir. Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? Aslı'nın boyu 1 m 38 cm'dir. Derya'nın boyu Aslı'dan 9 cm kısadır.Derya ile Aslı'nın boylarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Hz.İshak, aşağıdaki bölgelerden hangisinde peygamberlik görevini yerine getirmiştir? 653 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur? Aşağıdaki atasözlerden hangisi "tedbir" anlamını çağrıştırmaktadır? Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 100 kilometredir? İnsanı yaratılmış olan diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ? Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanma yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Televizyonda, ülke genelinde hava durumunun rüzgarlı olacağı söylenerek vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunulmuştur.Bu uyarıya özellikle aşağıdaki meslek gruplarından hangilerinin daha fazla dikkat etmesi gerekir? Ülkede siyasi şartların ağır olduğu bir dönemde, Batılı tarzda bir eğitim alan Edebiyatıcedide sanatçıları ...Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülemez? Alışveriş yaparken bir ürünün öncelikle neyine dikkat etmelisiniz? ......................,Yüce Rabbimizin, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelerdirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardandır ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir