S:1

Kanın vücutta dolaşımını sağlayan iletim borularına ne ad verilir?

Kanın vücutta dolaşımını sağlayan iletim borularına ne ad verilir? sorunun cevabı "Damar   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
DNA parmak analizi, verilen hangi olayın çözümünde kullanılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? Vera  :- - - - do you take English class?Betül  :I want to improve my speaking. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sıcak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, yapım eki alarak sıfat görevinde kullanılmıştır? “ Derslerine  çok çalıştığı için başarılı oldu.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?  Aşağıda verilenlerden hangisi guslün farzlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savası döneminde Kuva-yi Milliyeciler tarafından çıkarılan isyandır?  She hasn’t swum in the sea - - - - she moved this city. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre incelenen Dilekçeye idari makam kaç içinde cevap zorundadır? Yaşadığımız yerin çöplerini toplayanlar hangi kuruma bağlı çalışmaktadırlar? Küçük bir çam ormanı... Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesleri... Ağaçların arasından süzü- len güneş parçaları aydınlatıyor toprağı. Sonra göğün altında uzanan masmavi bir deniz… Martılar gökyüzünde çığlık çığlığa... Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Kurtuluş Savaşı’nın askerî boyutu, aşağıdakilerden hangisiyle kapanmıştır? Ela 'nın iki düzine silgisi var. Bu silgilerin 6 tanesini kaybetti. Geriye kaç silgisi kaldı? “Yüz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır? I. Hz. Muhammed, insanlarla selamlaşır ve tokalaşırdı.II. Hz. Muhammed, birisiyle konuşurken sözünü kesmez, onu ilgiyle dinlerdi.III. Hz. Muhammed, alacağı kararlarda her zaman adaletli davranırdı.IV. Hz. Muhammed, zorluklara karşı kararlı ve cesur davranırdı.V. Hz. Muhammed, ticaret ile uğraşırdı.Yukarıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insanlar için örnek oluşu ile ilgili değildir? I have to go to the airport. - - - -borrow your car? Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.(…) Dünya, doğudan batıya doğru döner.(…) Vitaminler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan besin içeriklerindendir.(…) Proteinler yapıcı ve onarıcı besinlerdir.(…) Vücudumuzun dörtte üçü sudur.(…) Fosil nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. A: - - - - do you live? B: I live in İzmir. Sanayi kelimesinin eş anlamlısı nedir? İslam dinine göre Allah tarafından yapılması  emredilen söz ve davranışlara ne denir? Ülkemizde Akdeniz İklimi aşağıda verilen bölgelerin hangisinde görülmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Çiftlikte 23 koyun, 12 tavşan vardır. Bu hayvanların ayakları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanya’nın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur? (I) Yüce Allah insanı akıl ve irade sahibi olarak yaratmıştır. (II) İnsan, iradesiyle dilediği her şeyi değiştirebilir. (III) İnsandan istenen Allah’ın kendisine verdiği yetenekleri amacına uygun olarak kullanmasıdır. (IV) Aksi takdirde yaptığı her şeyin bir bedeli ve sonucu olacağını unutmamalıdır.Bu metinde insan iradesi ve kader ilişkisi bakımından numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bir kutu dondurmanın kütlesi 980 gramdır. Kabın darası 65 gram olduğuna göre dondurmanın kütlesi kaç gramdır? -Porselen-CamAşağıdakilerden hangisi her iki maddenin de belirleyici özelliklerinden değildir? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?   Hangi hayvan hem karada hem de suda yaşar?   “Bu adam çok cimridir” cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? Miladi takvim neyi başlangıç alır? Aşağıdaki özelliklerden hangisi anonim halk şiirine ait değildir?  Atatürk’ün kız kardeşinin adı nedir? I couldn’t play basketball - - - - I injured my leg. Çeyrek litresi 4 TL olan meyve suyunun 7 litresi kaç TL’dir? Aşağıdaki   ifadelerden  hangisi    yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasında Misak-ı Milli’den verilen bir tavizdir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir