Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bütün meyveleri çok severim .. şeftaliye bayılırım.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerehangisi gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bütün meyveleri çok severim .. şeftaliye bayılırım.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerehangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Özellikle
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz cümledir? Mantarlar ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(.....) Mantarların hastalık yapıcı olanlarına parazit mantar denir.(.....) Mantarların da tıpkı bitkiler gibi kök, gövde, çiçek ve yaprak gibi kısımları vardır. (.....) Küf mantarları, açıkta kalmış peynir, ekmek ve kesilmiş meyvelerde çoğalabilir.(.....) Doğada karşılaştığımız tüm mantarları rahatlıkla tüketebiliriz.(.....) Mantarlar, insanlarda pamukçuk, sıtma ve suçiçeği gibi hastalıklara neden olabilir En büyük özlemi ……………………… penceresinden karlarla kaplı kaleyi seyretmekti. Boş olan sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A: Do you like swimming?B: Yes, I - - - - . Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılmadığı takdirde hem günah hem de kul hakkı ihlali olur? Davetliler yavaş yavaş toplanmaya başlamış, ikram vakti gelmişti. Kalktım, mutfağa gittim. Buzdolabından meyve sularını çıkardım, bardakları hazırladım. Meyve sularını salona getirirken ayağım eşiğe takıldı. Tepsi bir yana fırladı, bardaklar öte yana. Hızla bana doğru gelen duvarı görebildim en son. Gözlerimi açtığımda başıma bir kalabalık toplanmıştı. Endişe ile bana yönelmiş yüzlere hayretle baktım. Smokinli, kır saçlı bir beyefendi bana doğru yaklaştı ve ''Nasılsınız hanımefendi? Sıcak dokundu size galiba. Buyurun, şu kolonyalı mendili koklayın, iyi gelir.'' dedi. O sırada doktor da gelmişti.Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Babam pazardan döndükten sonra bize ……………… elma dağıttı.Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Kovalent bağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından biridir?  “ Eli açık” deyiminin anlamı hangisidir?