S:1

Hangi seçenekte Korayın diğerlerindenfarklı bir özelliği betimlenmiştir?

Hangi seçenekte Korayın diğerlerindenfarklı bir özelliği betimlenmiştir? sorunun cevabı "Koray, kısa boylu ve zayıf bir çocuktur.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Okunuşu “Beş yüz otuz iki bin sekiz yüz altı” olan sayı hangisidir? I. Akabe Biat’ından sonra İslam’ı öğretmek için  Medine’ye gönderilen sahabinin adı nedir? 1-Bir yılda 12 ay vardır.2- Bir yılda 4 mevsim vardır.3-Tüm aylar 30 gün çekerYukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi haklarımızdan biri değildir? Aşağıdaki dönemlerin hangisinde avcılık, eski önemini yitirmiştir? Kalker tabakalarının yaygın olduğu arazilerde oluşan toprakların kireç oranı diğer topraklara göre daha fazladır.Yukarıda verilen bilgi toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisine örnek oluşturur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir? Durum 1- Asya Hun Devleti hükümdarı Mete ordusunuonlu, yüzlü ve binli gruplara ayırmıştır.Durum 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde on başı, yüz başıve bin başı rütbeleri bulunmaktadır.Verilen iki durumdan çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Kısa süreli hapis cezalarıII. Saray ve tapınakların yapılmasıIII. Yaylak ve kışlak hayatının olmasıIV. Çadır ve koşum takımlarıYukarıdakilerden hangileri ilk Türk Devletlerinde göçebe bir yaşamın sürdürüldüğüne kanıt olarak gösterilemez? Anadolu Yarımadası’nın özel konumu geçmişten günümüze kadar kültürel, ekonomik ve siyasi alanda üzerinde kurulmuş devletler için avantajlar sunmuştur.Bu durum üzerinde Anadolu Yarımadası’nın aşa-ğıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha az olmuştur? "lorry" kelimesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? İlim ilim bilmektirİlim kendin bilmektirSen kendin bilmezsenYa nice okumaktırBu dizeler konusuna göre nasıl adlandırılır? 125 896 sayısında 2 nin basamak adı aşağıdakilerden hangisidir? Orman Haftası ne zaman kutlanır? 8. sınıf öğrencisi Eylül, arkadaşı Meryem’in masayı karaladığını görünce, onu uyarmak istedi. Fakat “Arkadaşıma uyarıda bulunursam belki bana kızar, benimle bir daha konuşmak istemez; en iyisi aramızı bozmayalım. Ne yaparsa yapsın.” diyerek uyarmaktan vazgeçti.Eylül’ün bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı ile çelişir? “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma...” (Kasas suresi,77. ayet)Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisinde “-cı” yapım eki sözcüğün gövdesine getirilmiştir?  İzmir Körfezi’nden, Güllük Körfezi’ne kadar olan bölgede kurulan, bilim ve sanatta çok gelişmiş olan uygarlık hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde önad bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, (A) İl’ i Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, (A) İl’ i Valiliği İmza Yetki Yönergesi ile kendisine verilen imza yetkisi çerçevesinde (B) İl’ i Defterdarlığına gönderilecek olan bir yazıyı aşağıdakilerden hangisi adına imza eder? • Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.• Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.• Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.• “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir? “Yasin, liseye kayıt olacağı için çok heyecanlıdır. Okul müdürü, ikametgah belgesi ister.” Buna göre, Yasin ikametgah belgesini nereden almalıdır? Aylin : My uncle will be the first Turkish space tourist next month.Köksal : ……………………………. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır.Yukarıda anlatılan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Metabolizma; anabolizma ve katabolizmadan meydana gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi katabolik reaksiyonlara örnek verilebilir? Aşağıdakilerden  hangisi  bilimsel yazılarda tercih edilen anlatım türlerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?           Merhaba arkadaşlar. Benim adım Selim. Biz köyde yaşıyoruz.Köyümüz şipşirin bir köydür.İnsanları çok çalışkandır. Leylekler ilkbaharda köyümüze gelir.Dedem onlara yuva yapar. Bazı yaramaz çocuklar leyleklere taş atarlar.Çocuklar onlara taş attığı için leylekler çok üzülür.Leyleklerin çok uzun bacakları ve gagaları var. Onlar kurbağa, solucan hatta yılan bile yerler.Leyleklere niçin üzülüyorlarmış?   Aşağıdakilerden hangisi ev adresimizde bulunur? Aşağıdaki yerlerden hangisi yerleşmek için  daha uygun ve elverişlidir? “Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere …..., doğruluğu ispatlanabilen önermelere …... denir.”Yukarıda verilen tanımlarda boş bırakılan yerlere sırası ile hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Kurtuluş Savaşı hangi olay ile başlamıştır? Yüce Allah’ın yaratması; yoktan var etme şeklinde ve bir anda olabileceği gibi var olandan başka bir şey yaratma ve çeşitli evrelerden geçirerek yaratma şeklinde de olabilir. Örneğin yüce Allah başlangıçta yer ve gökleri bitişik halde yaratmışken sonra birbirinden ayırmış ve dört evrede yerküreyi, iki evrede de gökleri yaratmıştır. Sonra yeryüzünü canlılar için yaşanabilir bir hale getirmiş ve daha sonrada canlıları yaratmıştır.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir