S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların özelliklerini belirten birden fazla sözcük kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların özelliklerini belirten birden fazla sözcük kullanılmıştır? sorunun cevabı "Topal karınca, bir buğday tanesi buldu.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Birler, binler ve milyonlar basamaklarında 6 rakamı bulunan yedi basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?25 x 5 = 200 - .... I always - - - - TV but I never - - - - to the cinema. "- den" durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? Tarihimizde aşağıdaki antlaşmalardan hangi ikisi imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi ana yön değildir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır? Ucuz – pahalı sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerindendir? Yetersiz beslenme, kalıtsal faktörler ve demir, folik asit, B9, B12 vitaminleri eksikliği gibi nedenlerle kandaki alyuvar sayısının azalması sonucu oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi okulun bölümlerindendir? Araçlar veya yayalar hangi ışık yanınca durmalıdırlar? Navigasyon cihazları, telekomünikasyon işlemleri, uydular, uçaklar gibi örnekler veren Bilişim öğretmeni aşağıdaki BİT alanlarının hangisinden bahsetmektedir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümledir? 1. Bu kazağın önü - arkası belli değil. 2. Yağmur çok şiddetli yağdı. 3. Demir ağır, pamuk hafiftir.Yukarıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Allahın subiti sıfatlarından birisi değildir? Türkiye dünyanın en eski yerleşim alanlarından biridir.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Herkes yorgun argın eve dönüyordu.cümlesi yükleme sorulan hangi soruları cevaplandırmaktadır? Hac ve umre ibadetinde Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelerek yapılan görev aşağıdakilerden hangisidir? Evden dışarı çıkarken aile bireylerimize .................................... deriz cümlesini hangisiyle tamamlarız? Şiirde veya düz yazıda seslerin ve hecelerin uyumlu bir biçimde yinelenmesine ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? lf you had driven carefully, you- - - -. Yayaların güvenli olarak karşıya geçmeleri için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi yolcuların kurallara uygun davranışlarındandır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi,Devlet memurları içintesis edilen sınıflardan değildir? 3 birlik ve 6 yüzlükten oluşan sayıyı çarparsam sonuç kaç eder? İslamiyetin doğduğu sırada aşağıdakilerden hangisi Arabistanda yaygın olan inançlardanbiri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Abdulkadir Geylaninin eseridir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından sayılmaz? M.Kemal 9. Ordu Mfettişi olarak Samsuna çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacaklarını ve bu durumdan biran önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir. Bu raporuyla Mustafa Kemal İstanbul Hükümetine daha çok hangi mesajı vermek istemiştir? Konuşmadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Mehmet : ______ I answer the question?Ahmet : Yes, you can. - - - - you - - - - your friends last weekend? Aşağıdakilerden hangisi Ca sembolü ile gösterilir? Ben bir yetim çocuğumKavgalardan doğmuşumKan içinde büyümüşAcıyla yoğrulmuşum.Şiirde çocukla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?Atatürkün yukarıdaki sözüyle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, sıralı kelimelerin arasına konmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Bilim İnsanlarının Özellikleri arasında gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir