S:1

"Yurdumuzda bizden önce yaşayanlar birçok eser"

cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

"Yurdumuzda bizden önce yaşayanlar birçok eser"cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı " bırakmışlardır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Sözlerin en güzeli Allahın kitabı; yolların en doğrusu Hz. Muhammedin yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı, dinden olmadığı hâlde sonradan uydurulup dine eklenenlerdir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl inanç ise kişiyi doğru yoldan çıkarır. (Hadis-i Şerif) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ilgili yanlış bir bilgidir? Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allaha çağırıcı ve aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)Bu ayetteki altı çizili bölümde Hz. Peygamberin vurgulanan niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Sözlü edebiyat dönemini doğru anlamak için bazı sözcüklerin anlamlarını bilmek gerekir. Örneğin yuğ (I), genel yas törenlerine verilen isimdir. Bu törenlerde, ölen kişinin ardından söylenen şiirlere koşuk (II) denir. Bugünkü atasözünün karşılığı ise o dönemde sav (III) dır. Törenleri şaman (baksı) (IV) denilen büyücü, hekim, ozan olarak görülen kişiler yönetirdi. Söylenen şiirlere eşlik eden telli sazlara ise kopuz (V) denirdi. Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Hicretin yedinci yılında Peygamberimizin İslama davet amacıyla elçi gönderdiği Bizans İmparatoru kimdir? 6 nın 4 fazlası kaçtır? Günde 40 dakika ders çalışan bir öğrenci 8 haftada toplam kaç dakika ders çalışmış olur? '' Üzere '' edatı aşağıdaki tümcelerin hangisine '' koşul '' anlamını katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadardevam edilir? Bedenin, elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne denir? Okul..... erken geldi. cümlesinin anlamlı olabilmesi için okul sözcüğünün sonuna hangi ek gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinde bulunan şehirlerden biri değildir? Bozuk bir musluktan bir saatte yarım litre su akmaktadır. Bu musluktan 1 günde kaç litre su akar? Aşağıdaki ürün-şehir eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Papatyaları çiğnemişler. Cümlesi için hangisi söylenemez? Hayat bir aynadır, güler yüzle bakarsanız o da güler. Cümlesindeki hangi unsur kendisine benzetilendir? Kerem yeni aldığı hikaye kitabının 1. gün 13 sayfasını; sonraki her gün 8 sayfasını okumuştur. Kerem 5. Gün sonunda hikaye kitabının kaç sayfasını okumuştur? Doğu Cephesinde ............komutasında Ermenilerle savaşıldı. Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Misak-ı milli kararlarının hazırlanmasında ,Sivas Kongresinin ülkenin bağımsızlığı ile ilgili kararları esas alınırken,ulusal egemenlik ile ilgili alınan kararlardan söz edilmemiştir. Bu durumun nedenleri arasında; I. Mecliste saltanat yanlılarının çoğunlukta olmasıII İtilaf Devletlerinden çekinilmesiIII. İç isyanların başlaması hangileri gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Troposfer içerisinde yükselen bir hava kütlesinin bağıl nem oranında artış gözlenir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallara ne denir? 1. Bu yüzden kızın el işlerini görmek için her yerden orman ve dağ perileri gelirmiş.2. Bu kız, dokuma ve örmede pek ustaymış.3. İzmirin güneyinde Kolphon diye bir kent varmış.4. Bu kentte Lidyalı bir kız oturuyormuş.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaz? Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir? Hangisi nezaket ifadesi değildir? * Muhtar * Cumhurbaşkanı * Vali * Milletvekili* KaymakamYukarıda verilen yöneticilerden hangileri halk tarafından seçilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi fıkra (köşe yazısı) türünün özelliklerinden biri değildir? Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Kuran kaç yılında, hangi ayda, hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? Bir bardak limonata için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir? Tales, Pisagor, Heredot, Hipokrat ve Diojen gibi bilim adamları hangi uygarlıkta yaşamışlardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalık kapsamında değerlendirilemez? I. FotosentezII. SolunumIII. FotolizIV. OksidasyonYukarıda verilen olaylardan hangileri sonucunda oksijen açığa çıkar? Neden böyle düşman görünürsünüzYıllar yılı dost bildiğim aynalar?Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Ticaretin altın kuralı bellidir ( ) Peşin alış- veriş yapacaksın ( ) Bunu sakın ama sakın unutma evladım ( )Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir