S:1

"Onlar babalarına bunu söyleyemezler."
Cümlesinde sırasıyla hangi adıllar kullanılmıştır?

"Onlar babalarına bunu söyleyemezler."Cümlesinde sırasıyla hangi adıllar kullanılmıştır? sorunun cevabı "kişi - işaret 
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde yaymak sözcüğü bir fikri anlatmak için kullanılmıştır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte daha önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi birbirimize saygı göstermeye örnek olamaz? Tozunla, toprağınla, yoksul kağnılarınlaYılın altı ayında yağıp duran karınlaVe soğuk sularınla, serin rüzgârlarınlaGözümde tütüyorsun can şehir. Yavuz Bülent BâkilerBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aile tarihini araştırmak isteyen bir çocuk en iyi bilgiyi aşağıdakilerden hangisinden edinebilir? Ben 8 yaşındayım. Abim benden 4 yaş büyüktür. Abim kaç yaşındadır? Zeynep was walking - - - - inside the room. So the baby didnt wake up. Hz Peygamberin Mekke dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen besinlerden hangilerinin tamamı hayvansal besindir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi pürüzsüzdür? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Divanı-ı Hümayunun görevlilerinden olup;Padişahın mutlak vekilidir.Padişahın mührünü taşır.Yukarıdaki görevleri anlatılan Divan üyesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri kim tarafından yürütülür? Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireye sağlamış olduğu haklardan biri değildir? Temsil Heyetine Millî Mücadeleyi sevk ve idare yetkisi, aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz. ( ) İslam da işlenen suçun cezası kişiye göre değişiklik gösterir. ( ) Allah (cc.), Kuran-ı Kerim de adil insanlardan övgüyle söz etmektedir.( ) Müslümanlar yararına yapılan haksızlıklar İslam da hoş görülür. ( ) İnancı ve düşüncesi ne olursa olsun her insan Allah (cc.) katında değerlidir. ( ) Cahiliye döneminin belirgin özelliği insanların birbirinden üstünlüğünün olmamasıydı. Diğer adı Yeni Ahittir. Matta, Markos, Lukas ve Yuhanna yazıtları ile bilinir, dili İbranicedir. Hıristiyanlığın kutsal kitabıdır. Özellikleri verilen kitap aşağıdakilerden hangisidir? Enes :Our teacher asked some questions about jobs. But I couldnt answer the question about miners. What does a miner do?Mom :Oh, honey! A miner - - - -. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hikayenin temel unsurlardan biri değildir? ​Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin davranışları ve bizden yapmamızı istediği ibadetlere verilen addır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öğrenci not bilgilerine aşağıdaki site adreslerinden hangisini kullanarak ulaşabiliriz? Bir itişip kakışma,....... bağrışmalar oldu. cümlesinde boş bırakılan yere, hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesine ait bir gider değildir? Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeterlidir.Bu hadiste belirtilen kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz (s.a.v.) torunu Hasanı öpüp severken onu gören bir adam 10 tane çocuğum olduğu halde hiçbirini öpüp sevmedim. dedi, bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) adama hayretle baktı ve "........................" dedi. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nadia :Happy birthday to you, Emma! - - - -Emma :Thank you! Thats very kind of you. Güvensizlik başlayınca, dostluk kaybolur. cümlesindeki öge dizilişinin bir benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerinden biri değildir? Kalemlik ve silgi aldım. Cümlesinde hangi kelime türüne örnek yoktur? İçinden tanırım ben o elleri Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri Aşanlar seyrine hayran olurlarAşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır? Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur'an öğretmeni kimdir? Tatlı dillim, güler yüzlüm Ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen?Bu dizelerdeki altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? Hz. Muhammedin sütannesinin ismi aşağıda- kilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 12 ‘ye eşit değildir? –Buraya gel çekinme!–Yok, çekinmiyorum.–O halde gel...–Niçin geleyim? Bu cümlelerde yanlış kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına karşı görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi besin israfına neden olur? Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor. Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir