S:1

Aynur, kümesten, yumurtaları özenle toplayıp mutfağa bıraktı.
Yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı yoktur?

Aynur, kümesten, yumurtaları özenle toplayıp mutfağa bıraktı.Yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı yoktur? sorunun cevabı "Ne zaman?             " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? Hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir? “Doğru sözlü olmak “ anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?  Dünya Kooperatifçilik Günü ne zaman kutlanır? • Camide namaz kıldırmak ve hutbe okumakla görevli kişidir.• Camide, namazdan önce cemaati bilgilendirmek amacıyla yapılan bir konuşmadır.• Namaz vaktinin geldiğini bildirmek amacıyla ezan okuyan kişidir.Özellikleri anlatılan cami görevlileri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?  I- Önemli ticaret yollarının İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmesiII- Bizans’ın Karadeniz ticaret yolundan vergi almasıIII- İstanbul’daki Hristiyan bilim adamlarının İtalya’ya göç etmesiİstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti ekonomik kazanç da elde etmiştir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ekonomik kazançlardan olamaz? "İçin" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmamıştır? Allah’ın her şeyi bilmesine ne denir? A: How much milk is there in the kitchen? B: There is - - - - of milk in the kitchen. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir? Eskiden olduğu gibi, bundan sonra da Türkçeye yeni sözcükler katılacaktır. Ancak bu sözcükler ya mutlaka halkın sesini ve zevkini yansıtansözcükler olmalı ya da birbirine çok yakışan iki sözcüğün kaynaşmasından doğmalıdır.Bu parçada, Türkçenin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinin tek başına anlamı vardır? Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir? Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir? Kuranı Kerimin ilk suresi ve son suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir?  “ 26a5 “  dört basamaklı rakamları birbirinden farklı , 5 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Buna göre a yerine kaç farklı sayı yazılabilir? “  Ne yapıyor yazarlarımız? Dilimize ne kazandırıyor?Popüler olan hangi yazar, dilimize bir sözcük kazandırdı?Sizin de bildiğiniz gibi kazandırdıkları sözcükler de “egoist,objektif” gibi yabancı sözcükler. Oysa ben, bu şiirimde “bencil”in karşıtı olan “sencil” sözcüğünü kullandım. Hani olur ya, okurlarım bunu benimser de kullanırlar diye. İşte, bir yazarın gerçek görevi budur.”Bu parçada iletilmek istenen yargı, aşağıdakilerdenhangisidir?  Cümleyi uygun hayvanla tamamlayınız. "..........................  can swim."   Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allah’a özgü olan sıfatlara ne denir?  İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim.Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onunyazılarını örnek gösterirdi hep. Benim yazım ise çokkötüydü. Benden başka kimse okuyamıyordu yazılarımı.Bu durumu kabullenmedim. Çaba gösterdim, dikkatliyazmaya çalıştım, onlarca silgi tükettim, sonundaamacıma ulaştım. Benim yazım da güzeldi artık. Budurum öz güvenimi artırdı. İsteyince her işte başarılıolabileceğimi anladım.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerdenhangisidir? "2639" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Ramazan ayında, yeme içme faaliyetlerinden Allah(cc) rızası  için, uzak durmaya ne denir? İnsan haklarının tarihi gelişiminde aşağıdakilerden hangisi 1. kuşak hakları arasında yer alır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi yazılı sınav kurulunun görevlerinden değildir? When I was eighteen, I - - - - ride a motorcycle. Beril, dört basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayarşifresinin bazı rakamlarını hatırlamıyor.Binler ve yüzler basamağındaki rakamları, sırasıyla 4 ve 3 olan şifre 6 ile bölünebildiğine göre Beril’in bilgisayar şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?  8 çeyrek pasta kaç bütün eder? İnsanlar için en iyi dinlenme yöntemi uykudur. Uykusuz insan o kadar yorgun olur ki parmağını uzatıp kendi burnuna dokunacak hâli bile olmaz. Uykusuzluk bedenin zayıf düşmesine, çabuk yorulmasına, hafızanın zayıflamasına ve sağlığın bozulmasına neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkilerden biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru sonuçlara ulaşmak için gerekli haber, bilgi, mesaj, fikir ve yorumlarıntoplanması, işlenip yayılmasına ne denir? Orta Vadeli Mali Plan en geç Eylül ayının on beşine kadar hangi kuruluş tarafından karara bağlanır? “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan (embriyo) yarattı. Oku, senin Rabb’in kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.”Bu ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi içinde yer almaz?  A: How much is the T-shirt?B: - - - - . Hava olaylarını araştıran ve inceleyen bilim insanlarına ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir