S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi Nasıl? sorusunun yanıtıdır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi Nasıl? sorusunun yanıtıdır? sorunun cevabı "Aslı boncuk boncuk terlemeye başladı.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hz Süleymanın Haberci kuşunun adıdır? Aşağıdakilerden hangisi kerahet vakitlerinden biri değildir? Osmanlı Devletinde ekonominin temeli ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı ........... dayanıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında da üretim büyük ölçüde...... sağlanıyordu.Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Üretilen gıdanın tüketilmeden önce atığa dönüşmesine .......................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İnsan haklarına saygılı bir kişi, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz ? Evdeki televizyon ile ilgili hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden zaman çevirmelerinden hangisi yanlıştır? Sınıfımızın kapısının boyunu (yüksekliğini) tahmin ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi geçeğe yakın bir uzunluk olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamında bir karışıklık olmaz? Tropikal yağmur ormanları biyomunda bulunan bitkilerin kökleri yüzeye yakın yayılış gösterirken, çöl biyomundaki bitkilerin kökleri ise daha derinde yayılış gösterir.Bu durum iki biyomun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır? Peygamberimiz kendisine kötülük yapanlar için, Allahım halkımı cezalandırma, çünkü onlar bilmiyorlar. diye dua etmiştir.Bu durum Peygamberimizin hangi yönü ile ilgili değildir? iki basamaklı en küçük negatif tam sayı hangisidir? Ülkemizin başkenti olan Ankara hangi bölgemizdedir? İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır. Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır. Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sanatçının eserlerini nasıl ortaya koyduğu sorusuna verilen yanıtlardan biri değildir? Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtları aşağıdaki dillerin hangisinde yazılmıştır? Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Kuran – ı Kerimin ilk suresi ve son suresi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? yüzgeç- balık arasındaki ilişki hangi sözcük grubunda yoktur? Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar? Sizin yaşınızdaki biri, hangisini tek başına yapamaz? Aşağıdakilerin hangisinde bir düşünce belirtilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir? Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşının sonuçlarından biri değildir? İçinde yer aldığımız ilk grup, aşağıdakilerden hangisidir? Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti Bülbül güle gül bülbüle yâr olmadı gittiBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir... (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400.)Yukarıdaki hadiste bahsedilen dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır? ................................ ? Two kilos of sugar. .............., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Hicretin 10. yılında Peygamber Efendimizin, hac ibadetini gerçekleştirmeye gelen yaklaşık 120 bin insana yaptığı son hutbeye ne denir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş(eş sesli) tir? Bugün yeni kitabıma başladım. cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? A: May I borrow your gloves ? B: L ................................. :( Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir? Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki cephelerin hangisinde görev almamıştır? Hz. Muhammed (sav.) hicretten sonra Medinede misafir olarak kimin evinde kalmıştır? Besinlerimizi mikroskobik canlıların zararlı etkisinden korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz ? Kurân-ı Kerîm, Allâh tarafından hangi peygambere gönderilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir