S:1

Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir?

Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir? sorunun cevabı "Bilinçli tüketici       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hz. Peygamberin konuşma üslubu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? "The ball is under the car." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? My name is Nelson. I am ten years old. I like reading books and playing taboo in my leisure time. My favourite game is dodge ball. I dont like domino because it is boring. I can draw and paint pictures. It is very enjoyable.Parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 5+5 kaç eder? Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol. (Mevlana) Mevlananın bu sözü aşağıdaki hadislerden hangisi ile aynı ahlaki özelliğe vurgu yapmaktadır? I. Garip akımı temsilcileri konuşma dilinin anlatım özelliklerini şiir dilinde kullanmışlardır.II. Yedi Meşaleciler, Fransız şairleri örnek alarak şiire yenilik kazandırma amacını taşımışlardır.III. İkinci Yeniler; ahlak, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri araç olarak görmüşlerdir.IV. Ölüm korkusu ile yaşama sevinci arasında kalan Cahit Sıtkı Tarancı, öz şiir anlayışının güzel örneklerini vermiştir.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Hangi kelimeler anlamca diğerlerinden farklıdır? Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi sırasında dönerek rüzgârlar oluşturan hava olayına ne ad verilir? 'Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki kardan şikayet etmeyiniz'Böyle düşünen biri aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirebilir? I. Gülüşün mavi güneşler dağıtırII. İki iri yakut damlası gözlerinIII. Gül yaprağına işlenmişIV. Bir özlemsin yaşlanmayanBu dörtlüğün ikinci dizesinde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Yol kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde Bu yol yürümekle bitmez. cümlesindeki yol kelimesi ile aynı anlamda kullanılmıştır? Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Çok fazla egzersiz yapağımızda aşağıdaki yapılarımızdan hangisi yorulmaz? EGMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.Atatürk ün yukarıdaki sözü aşağıdaki hangi kişilik özelliğini ifade eder? Mustafa Kemalin en sevdiği ders hangisidir? 1.Su + Makarna → Yüzdürme 2.Demir tozu + Toprak → Mıknatıs 3.Şeker + Su → Buharlaştırma 4.Saman + Kum → Süzme Ceren verilen karışımlar ile ayırma Yöntemlerini eşleştirmiştir. Bu eşleştirmenin doğru olması için ,hangi karışımların ayırma yöntemleri yer değiştirmelidir ? Abbasiler, IX. ve X. yüzyıllarda Yunan klasiklerinin çevirisini yapmışlar ve din dışı bilimlerde önemli gelişmelere ön ayak olmuşlardır. Verilen bilgide sözü edilen gelişmeler, aşağıdaki hangi alanla ilgili olabilir? Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından değildir? Hangisi kuvvetin etkisi değildir? Alveol akciğerlerimizde bulunan bir yapıdır.Aşağıdakilerden hangisi alveollerde gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki hangi hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklar arasında ayırım yapmaması ile ilgilidir? Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder? 37 + 3 işleminin sonucu kaçtır? "Siz,eski bir Anadolu şehrine varacaksınız."cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aile tarihini araştırmak isteyen bir çocuk en iyi bilgiyi aşağıdakilerden hangisinden edinebilir? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığı hizmetlerinin ikincil koruma ilkelerindendir? Asiyim, yüzüm karasın sil Muhammed Mustafa!Dertliyim, derdim çaresin kıl Muhammed Mustafa!Yerde görmez, gökte görmez kör münafıklar seni.Yerde sensin, gökte sensin ya Muhammed Mustafa!Şah Hatayi bu dizelerinde peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisini kastetmemiştir? Kurtuluş Savaşının Doğu Cephesinde, aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele edilmiştir? Güzel bir bahar günüydü. İki kardeş sabah olup da dedelerinin onlar için yaptığı uçurtmaları masanın üstünde gördüklerinde çok sevindiler. Uçurtmalarını kaptıkları gibi kırlara koştular. Kısa sürede gökyüzü uçurtmalarla doldu.Bu metindeki altı çizili söz aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? (I) Divan-ı Hikmet XII. yüzyıl Orta Asya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) Hoca Ahmet Yesevinin hikmet adını verdiği şiirlerinin toplandığı bir eserdir. (III) Öğretici bir eser olan Divan-ı Hikmet, olgun insanın özelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler, gazel nazım biçimiyle ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Hikmet adlı eser ve hikmetler hakkında yanlış bilgi vardır? Peygamber Efendimizin Medinede hazırladığı ve İslamın ilk anayasası olarak kabul edilen metne ne ad verilir? Orta Asya Türk sanatında kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taş heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemden ad yapan bir ek vardır? Paralelkenar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? .................................Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı olarak tanımlanabilirYukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Sevr Antlaşmasına göre Türk halkına kalan yer aşağıdakilerden hangisidir? The teacher: Dont speak The teacher told us - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir