S:1

Aşağıdaki anayasalarımızdan hangisinde Yasama – Yürütme ve Yargı yetkileri tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir?

Aşağıdaki anayasalarımızdan hangisinde Yasama – Yürütme ve Yargı yetkileri tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir? sorunun cevabı "1921 Anayasası’nda" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ben onları göremem, onlar beni görürler Güzel düşüncelere güç ve kuvvet verirlerBu beyitte verilen mesajı aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Excelde bir hücrenin ismi olamaz? 2 ton 120 kg gelen bir kamyon tartılıyor. 300 kg'lık yükünü boşalttığında, kamyon kaç kg gelir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından Allah katında en sevimsiz helal diye tanımlanmıştır? Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Romada Patriciler mülki, siyasi, askeri haklara sahipken, pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır. Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ağaca iki kuş kondu. Cümlesinde varlığın sayısını bildiren sözcük hangisidir? Bozuk bir musluktan bir saatte yarım litre su akmaktadır. Bu musluktan 1 günde kaç litre su akar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır? ........ başlayan yağmur ................... yağdı. Noktalı yerlere hangi kelime ikilisi gelebilir? Aşağıdakilerden hangisinde ahlak felsefesinin temel kavramları bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Teknolojilerinin iletişim alanında kullanımına örnek verilebilir ? • İnsan, beslenmesine dikkat etmezse hastalanır.• İnsan, doğayı korumaz ve doğal kaynakları israf ederse ortaya çıkan olumsuzluklardan etkilenir.Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? • Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir.• Dış dünyayı yalnızca duyu deneyi yoluyla bilebiliriz.• İnsan için önemli olan olgularıve bunlar arasında var olan değişmez ilişkileri araştırmak ve ortaya koymaktır.Yukardaki görüşleri savunan felsefe akımı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında diğerlerinden farklı bir hale geçer? Dostluk sözcüğünün karşıt anlamı hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir ? Aşağıdakilerden hangisi atık kağıtların geri dönüşümünün sağladığı faydalardan biri değildir? I. 40 yaşını doldurmakII Yüksek öğrenim görmekIII TC vatandaşı olmak Yukarıda verilen özelliklerden hangileri cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarındandır? Tanzimat Fermanıyla yenilik yapılmayanalan, aşağıdaki hangisidir? Resmî kimlik belgemizi hangi kurum düzenlemektedir? I. Nazım birimi beyittir.II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.IV. Âşıkların ürünleri divan denen defterlere kaydedilmiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Hurafeler ve batıl inançlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda, Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. şeklinde açıklanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki namazlardan hangisinde ilk iki rekâttan sonraki rekâtlarda kısa sure okunmaz? Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde insan etkisi dışında kendiliğinden ortaya çıkan özelliklere ..................... faktörler denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bu şehir neler gördü neler! Toprak da kaydı, nehirler de taştı, yer de sarsıldı. İfadesinde aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinden bahsedilmemiştir? Erhan Bey, duvardaki çiviyi söküyor. Bu işi yaparken kuvveti hangi şekilde uygular? I – hava IV – bulutII – ışık V – elektrikIII – ateş VI – suYukarıdakilerden kaç tanesi maddedir? I.Teyzem Manisada öğretmenlik yapıyor.II.Yaz tatilinde İstanbula geliyor.III.Teyzemi çok özlüyorum.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? İki kişi arasında hüküm vermen için seni hakem tayin ederlerse birini dinler dinlemez hüküm verme; ikincisini de dinledikten sonra nasıl hüküm vereceğini daha iyi anlarsın.Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste tavsiye edilen davranışlardan biri değildir? Aşağıda verilen yapılardan hangisinde zararlı atık madde bulunmaz? Hangisi sağlıkla ilgili bir araçtır? Türkiyenin üçüncü Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? (33 + 57) : 15 işleminin sonucu kaçtır? 60 cm uzunluğundaki bir lastik ip uzatılınca boyu 94 cm oluyor.Buna göre lastik ip kaç cm esnemiştir? Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir.I. Madde iletimi yapmak II. ATP üretim merkezidirIII. Bitkide nişasta, protein, yağ depolamakIV. Bitkilerin çiçek, meyve yapraklarına renk vermekBuna göre görevi verilmeyen organel seçenektekilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir