Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadolu'da yer almaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadolu'da yer almaktadır? sorunun cevabı "Tendürek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

(-15) - (-23) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Altmış sayısında kaç onluk vardır? Dünya’mızın katmanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 100 kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde kuzey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralellerden hangisine ulaşılır? Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır. Yusuf ile Züleyha, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin bu türün ünlü örnekleridir. Bu tür meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümledir?  Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesine göre "Ekip" kaçar kişilik olarak oluşturulur? M. Kemal’in I. Dünya Savaşı’ndaki en son görevi, aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi, “Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de (melekler) size merha­met etsin.” Hadis-i şerifinin bir yansımasıdır? Atatürk’ün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir?