Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Anneme "Anne mis gibi kokmuş, börek mi yaptın?" dedim. Acaba hangi duyu organımı kullandım?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Anneme "Anne mis gibi kokmuş, börek mi yaptın?" dedim. Acaba hangi duyu organımı kullandım? sorunun cevabı "Burun       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki kelime grupları anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğunda bunlardan hangisi baştan ikinci olur?1. Korka korka seyrederlerdi2. Çocuklar, kadınlar, gençler3. Havaya tüten kırmızı, mor, yeşil dumanları4. Sokakta küme küme dururlar  Verilen kelimelerden hangisi 4 hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi orucun başladığı vakti ifade eder? Sağlığımızı korumak için …………… özgü yiyeceklerle beslenelim.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? "Dağınık" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi ile ilgili soru sorulmaktadır? Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Hangi kelime tek bir varlığı ifade eder? 80 L meyve suyu 250 mL’ lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Grafiklerle ilgili aşağıda verilen;I. Hız – zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiş-tirmeyi verir.II. Konum – zaman grafiğinin eğimi hızı verir.III. Hız – zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir.yargılarından hangileri doğrudur? İzmir’in bazı eski köşkleri ve konakları restore edilerek yeniden yaşama kavuşturuldu. Peterson Köşkü, büyük bahçesiyle; Murat Köşkü de çeşitli imkânlarıyla halka açıldı. Pasaport İskelesi ise geçmişe ait mimarî kimliğini öne çıkartan, kentin anılarına saygılı ve özgün tasarımıyla hizmet vermeye başladı. Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? I. Sosyoloji; toplumları zaman ve mekan bakımındankendi koşulları içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.II. Sosyoloji insanların toplum halinde nasıl yaşadıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.III. Sosyoloji farklı toplumlar arasındaki benzer özellikleri araştırıp genellemelere ulaşmaya çalışır.IV. Sosyoloji toplumsal yaşam ile ilgili kurallar koyan bir bilim dalıdır.V. Sosyoloji, toplumsal kurumların birbirleriyle olan etkileşimini inceler.Yukarıda verilen sosyoloji ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?