S:1

Kulak sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız?

Kulak sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? sorunun cevabı "Kulaklarımızı sert cisimlerle karıştırmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hz.Muhammed(sav)’in Yahudilerle yaptığı antlaşmaya hangisidir? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? ”Çağrı altı yaşında okula başladı.” Çağrı hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? “Bilimsel araştırma sürecinde evrenin tümüne ulaşmak zaman, maliyet ve emek açısından zor olduğundan evreni temsil edecek ve evren hakkında genellemelere ulaşmamızı sağlayacak örneklem üzerinde çalışılır.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi evren-örneklem ilişkisine daha yakın anlamdadır? Çoğul olmadıkları halde çoğul anlamı taşıyan isimler ne denir? Bir okulda 405 erkek, erkeklerden 45 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır? Office PowerPoint 2007 programı ile hazırlanan sunu hangi tuş ile baştan başlatılır?  Sanayi İnkılabı ile birlikte;I.   Ürünlerin kalitesi,II.  Üretime harcanan zaman,III. Ürünlerin üretim miktarıIV. Üretime harcanan emekgibi özelliklerden hangilerinin arttığı söylenemez? 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir           Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?   5798 doğal sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının basamak değeri arasındaki fark kaçtır? 511-373 işleminde fark kaçtır? Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir?  James :Do you think there is really life in space?Kane  :I don’t - - - - with the idea of living in space because all necessary things for a human being don’t exist there. ’’ Sehpa" sözcüğünün -de hali hangisidir? I. Perdenin renginin bozulmasıII. Açıkta bırakılan yiyeceklerin tadının bozulmasıIII. Meyve ve sebzelerin renginin kızarmasıYukarıda verilen olaylardan hangisi ışığın olumsuz etkilerindendir? Zaman kelimesinin eş anlamlısı nedir? İBADETLER                               HÜKMÜ1. 5 vakit namaz kılmak              Sünnet2. Bayram namazı                       Vacip3. Namazı cemaatle kılmak         Farz4. Vitir namazı                              VacipBu tabloda verilen ibadetler ve hükümleri eşleştirmelerindenhangi ikisinde yanlışlık yapılmıştır? Dar açılı bir üçgenin bir açısının alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Kamu gorevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı bildirmektedir? I. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler.III.  Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Öznel” yargı bildiren ifade yoktur?  I - Dua etmekII - Kurban kesmekIII - Namaz kılmakIV - Sadaka vermekV - Zekât vermek Yukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslam’ın şartlarındandır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı “nesnel” bir nitelik taşımaktadır?  Peygamberimiz İslam’a davet için gittiği Taif’e gittiği zaman çok ağır hakaretlere ve saldırılara maruz kalmıştır.Ama yine de o insanlara beddua etmemiş, onların hidayeti için Allah’a dua etmiştir.Bu olayda Peygamberimizin ahlaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır? Aşağıdaki araçlardan hangisi kimyasal enerjiyi kinetik enerjiye çevirir? Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 24 kilogram bulguru 3 torbaya koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir? Bir sayının 3 fazlasıKalemlikteki kalem sayısının yarısıSepetteki cevizlerin iki katının 4 eksiği Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi verilen sözel ifadelere uygun değildir? Aşağıdaki bitkilerden hangisinde tohumla üre- me görülmez? Şiirde genellikle içerik biçimi belirler,ama ondan ayrılamaz. Tersine onunla bir bütün oluşturur.Bir şiirin başarısı,bu bütünün tutarlılık ve güzelliğine bağlıdır.Doğrultu ne denli doğru olursa olsun, eğer biçim zayıfsa içerik de istenen güzelliğe ulaşmaz.Estetikçe yetersiz bir eserin biçimine de en az içeriği kadar önem verilmelidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki konulardan hangisi klimatolojinin inceleme alanı içerisindedir?  Ses kaydedilen plakların dinlenmesini sağlayan teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir?  The boy - - - - is singing a song at the concert is my brother. Yer kaplayan ve maddi olan tek töz vardır. O da maddedir. Varlıklar arasında nitelik farkı değil, nicelik farkı vardır; çünkü hepsi maddi cinstendir. Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunların çözümünde hukukun bize tanıdığı hakları kullanmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye uymaz? Aşağıda verilen cümlelerin (D ve Y koyarak)doğru ya da yanlış olduklarını ayırt ediniz?(....) Dinimize göre akrabalarımız bizimle ilişkilerini kesmişlerse bizde onlarla ilişkilerimizi kesmeliyiz.(....) Duyu organlarımızı kullanarak gözlemler yapar, yeni bilgiler üretir, faydalı sonuçlara ulaşırız.(....) Kuran Arapça olarak indirilmiştir. Asla başka dillere çevrilemez.(....) Peygamberimizin sünneti, K. Kerimin en güzel açıklayıcısıdır.(....) İslam a göre akıl sağlığı yerinde olsun veya olmasın tüm insanlar dinin emir ve yasaklarından sorumludur. •     İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.•     Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.•     Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.•     Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.•     Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir? Karbonhidratlar ile ilgili;I. Hücre zarının yapısına katılırII. Hücrede enerji verici olarak kullanırIII. Glikozit bağı içerir.verilenlerden hangileri yağlar için de söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir