S:1

Duyu organlarımız kaç tanedir?

Duyu organlarımız kaç tanedir? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki edebi türlerden hangisi olaya dayalı değildir? Rönesansla birlikte felsefi psikolojinin konusu zihin oldu. İnsan zihni J. Locke ( 1632-1704) ve D. Hume (1711-1776) gibi empirist düşünürler tarafından ele alındı. Bilginin kaynağının duyum olduğunu ileri süren empirizme göre zihin doğuştan boş bir levha gibidir, deneyimlerle dolar. Karmaşık fikirler ve yüksek zihinsel işlevler basit fikirler arasında kurulan çağrışımlardan meydana gelir.Burada açıklanan felsefi yaklaşımın psikolojiye yaptığı etki aşağıdakilerden hangisidir? Sizin en hayırlınız Kuran-ı .............................. hadisinin devamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi biyogaz ile ilgili yanlış bir açıklamadır? Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir? Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik...(İbrahim suresi, 4. ayet)Bu ayetten hareketle Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 5 kg peyniri 25 öğrenciye eşit olarak dağıtacağız. Her öğrenciye kaç gram peynir düşer? Aşağıdaki ön adlardan hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime yoktur? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak özelliklerden değildir? Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına,Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.İnmemiştir hele Kuran, bunu hakkıyla bilin,Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için.Mehmet Akif ErsoyMehmet Akif Ersoy bu şiirinde aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi başa gelen bir durumdan alınan dersi hiç unutmamak anlamındadır? Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmişti? Anadolu kilimlerinin anlatıldığı bir röportajın türü aşağıdakilerden hangisidir? (+40) + (+5) · (–8) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre özre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri hâlindeistekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar? Aşağıdaki kayaçlardan hangisi Püskürük kayaçlara örnek olarak gösterilemez? Asurlular ile ilgili araştırma yapan Ahmetin, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin yöntemindeki hangi aşamadır? "Bize kimse sizinki kadar değer vermedi" cümlesinde aşağıdaki zamirlerden hangisi yoktur? Türkiyenin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...Atatürk, 1 Mart 1922de TBMMyi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin mesajı farklıdır? Dünyanın en büyük çöllerinden olan Sahra Çölü Kuzey Afrikanın büyük kısmını kaplamaktadır.Bu durum Kuzey Afrikaya aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından avantaj sağlar? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik çeşitliliğin fazla olması için alınan önlemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmaz? I.Teyzem Manisada öğretmenlik yapıyor.II.Yaz tatilinde İstanbula geliyor.III.Teyzemi çok özlüyorum.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Tuzu, suda göremeyiz ama tadına bakınca tuzun suda kimliğini koruduğunu anlarız. Bu olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız? Bazlarla ilgili olarak,I. İyonlaştığı zaman ortama OH- iyonları verir.II. Tatları acıdır.III. Turnusol kağıdı ile temas edince kırmızı renk gözlenir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? Daha temiz ve yeşil şehirler için el ele vermeliyiz.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Troposfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık azalırken; termosfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık değerleri artış göstermektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Emrah doğduğunda annesi 34 yaşındaydı. Şimdiki yaşları toplamı 56 olduğuna göre Emrah kaç yaşındadır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki ulaşım araçlarının hangisi farklı bir yerde gider? Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ırmak anlamına gelmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesiyle ilişkili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir