S:1

Bir sözü aynı anda hem gerçek hem de mecaz anlamıyla birlikte kullanma sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

Bir sözü aynı anda hem gerçek hem de mecaz anlamıyla birlikte kullanma sanatı, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kinaye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Akrabalara saygılı olmakII. Akrabalarımızla küs olmakIII. Akrabalara sevgi ve saygı göstermekIV. Akrabalarla ilgiyi kesmekV. Akrabalık bağlarını güçlendirmekVI. Akrabalarımıza yardım etmekAkraba ilişkileri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türkiye Devleti varlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş ve Osmanlı İmparatorluğunun bıraktığı sorunların hemen hepsi çözülmüştür. Buna rağmen Türkiye Lozanda bazı isteklerini kabul ettirememiştir. Aşağıdakilerden hangisi Lozanda çözülemeyen sorunlarla ilgili 1923-1939 arası dönemde yaşanan gelişmelerdendir? Ümmül-Mesakin lakabıyla tanınan annemizin adı nedir? Vatan, millet, özgürlük, adalet gibi kavramlar edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir? 32 sayısının asal olmayan kaç tane çarpanı vardır? Annemizin kız kardeşine ne deriz? l. TestII. AnketIII. GözlemYukarıdakilerden hangileri tarama yöntemi türlerindendir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir? Aynı cins moleküllerden oluşan maddelerle ilgili;I. Homojen yapıda olmaII. Farklı türde atom içermeIII. Sabit basınç altında sabit sıcaklıkta hal değiştirmeyargılarından hangileri kesin doğrudur? Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız (.....) Yüce Allahın emir ve yasaklarını Cebrail(a.s) ile peygamberlerine ulaştırmasına vahiy denir. (.....) Kuranda 30 peygamber adı geçmektedir.(.....) Allah (c.c) ın gönderdiği ilahi kitapların hepsi günümüze kadar korunmuş, hiçbir değişikliğe uğramamıştır. (.....) Herhangi bir yerimizin kanaması veya yaralardan iltihap çıkması abdestin bozulmasının nedenlerinden sayılabilir. (.....) Hz. İsanın bebekken insanlarla konuşması, Hz. İbrahimin ateşte yanmaması, Hz. Muhammede Kuran-ı Kerimin gönderilmesi birer mucizedir. Aşağıdaki metinlerden hangisi Siz öykülerinizi nasıl oluşturuyorsunuz? sorusuna yanıt olarak söylenmiştir? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? 1140 bardak 12 li kutulara, kutularda 5 erli kolilere yerleştirilmiştir. Kaç koli bardak olmuştur? Bir toplumda insanlar geleceğe güvenle bakamamaktadır, insanlar birbirine ve devlete güvenmemektedir, vatandaşlar hakkını hukuk yoluyla değil, çoğu zaman güç kullanarak koruma yoluna gitmektedirler. Böyle bir toplumda yaşanan sorunların kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ali evinden çıktıktan sonra 300 metre kuzeye, 500 metre doğuya ve daha sonra 300 metre güneye doğru yürüyüp okuluna ulaşıyor.Buna göre Alinin yer değiştirmesi kaç metredir? How ............ pencils have you got? Amasya Genelgesinde yer alan Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesikurtaracaktır. sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? İslam devletinde ülke yönetim birimlerine ilk olarak hangi halife döneminde ayrıldı? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘) yanlış kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir