S:1

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir? sorunun cevabı "Gazel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali, yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet hâlinde toplar? Kır sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır. Kayaçların parçalanması ile kırıntılı malzemelerin oluşturduğu kayaçlara fiziksel tortul kayaçlar denir. Bu kayaçlar daha çok jeosenklinal alanlarda oluşur.Buna göre fiziksel tortul kayaçlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha kolay oluşur? Temel ihtiyaçları karşılanmayıp ihmal edilen, okula kirli elbise ile gelen bir çocuk için ne söylenebilir? Meslek seçmek durumunda olan bir kişi aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir? Hz Muhammed’in Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü, eğitim ve öğretim için ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır? Atatürk tarafından kurulan ;I. Türk Dil Kurumu                II. Türk Tarih Kurumu            III.   Maden Tetkik Arama EnstitüsüKurumlarından hangisi ya da hangileri Türk Kültürünün zenginleştirilmesi amacıyla kurulmuştur? Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz? Bir çiftçi tarlasında 1. gün 230 kg, 2. gün 355 kg domates toplayarak kasalara koymuştur.           Topladığı domateslerin 496 kg’ ını satan çiftçinin kaç kg domatesi kalmıştır? Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi Azınlıkların kurduğu bir cemiyet değildir?   Bir tiyatro grubundaki oyuncu sayısı 55 ile 65 arasındadır. Bu oyuncular üçer üçer veya dörder dörder sayıldığında her defasında 1 kişi artmaktadır. Buna göre bu grupta kaç oyuncu vardır? Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir? XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplayan katman aşağıdakilerden hangisidir ? What - - - -  when I called you? Aşağıdakilerden hangisi Karasal iklimin görüldüğü illerimizden biridir? Hz. Muhammed’in annesi olmamasına rağmen kime “anne” der ve onu annesi gibi görürdü? Bir milleti derinden etkileyen savaş, afet, kıtlık, felaket, göç, kahramanlık gibi gerçek olayların olağanüstü ögelerle süslenerek anlatıldığı uzun, manzum ürünlere - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türkiye’de tarımı yapılan aşağıdaki ürünlerden hangisi yurt dışına satılmaz?  Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 4 ile kalansız olarak bölünebilir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez? “Televizyondan sine filmi izlemeye mi karar verdiniz ( )” Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?  " Kağıdı kes! " cümlesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ne denir? 1514 Çaldıran Savaşı ile başlayıp 1554'e kadar aralıklarla devam eden Osmanlı-Safevî savaşlarını sona erdiren barış antlaşması hangisidir? 15462 + ...........  <  21 000ifadesinde verilen şartı sağlayan en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar geçimlerini sağlamak için farklı ekonomik faaliyetler yürütmektedir.Yürütülen bu ekonomik faaliyetlerden hangisi hizmet sektörü ile alakalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki büyük ünlü uyumuna aykırılık;  aldığı ekten dolayı meydana gelmiştir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzetme” anlamı vardır? Vücudumuzda yaralanmalara karşı yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besinleraşağıdakilerin hangisidir ? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İskeleti oluşturan kemikler birbirine ………………………………. bağlıdır.    Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk mutfağında yer alan bir tatlı çeşidi değildir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.1. (…..) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır.2. (…..)Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.3. (…..)Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.4. (…..) İnsan, bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.5. (…..) Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız. Mary is late for the plane to London, so she has to - - - - . Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde cumhuriyet öncesi kullanılan ağırlık ölçü birimidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “boz” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Hangi ifade doğru değildir? “Eğer İtalya’ya dışarıdan gelen bilginler olmasaydı, Rönesans hareketi belki de hiç yaşanmayacaktı.” Bu sözü söyleyen bir tarihçinin “dışarıdan gelenler” ile kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir