S:1

Uzaktan gelirken bir şarkı sesi, duysam yüzümde nefesini.

Mahmutun şiirinde, hangi duyu organlarını kullanmıştır?

Uzaktan gelirken bir şarkı sesi, duysam yüzümde nefesini.Mahmutun şiirinde, hangi duyu organlarını kullanmıştır? sorunun cevabı "deri – kulak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük birden çok varlığı karşılamaktadır?  Peygamberlik ilk defa Hz. Muhammed (sav.) ile başlamadı. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O, peygamber olduğunu söylemekle asla insan üstü bir güce kavuştuğunu da iddia etmemiştir. O, ancak kendisine vahyedilen kitabı aktarmakla ve ona uygun yaşamakla yükümlü bir insandı.Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatı- lanlar ile bağdaştırılmaz? Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan kervansaraylarda yolcuların her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabilmişlerdir.Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? SUDE’NİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sude’yi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Okuduğunuz parçada sulu boyaları Sude’ye kim armağan etmiş? Platon’un Menon adlı diyaloğunda Sokrates , okuma yazma bilmeyen genç bir köleye geometri problemi çözdürme isteğindedir. Problemin geometriden seçilmesi bir rastlantı değildir. Çünkü böyle bir problemin çözümüne duyular yardım edemez. Genç köle problemi çözer; böylece Sokrates insan aklının apriori bilgiyle donatılmış olduğunu da ispat etmiş olur.Bu parçaya göre Platon’un temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen enerji kaynağıdır?  - - - - brothers have you got? Kamil 15 yaşında, annesi 54 yaşındadır. Kamil doğduğunda annesi kaç yaşındaydı? Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en başta yer alır? Kayaçların ufalanması ile oluşan yapıya ……….. denilir.İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur? Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerlerii badet amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi olan Müslümanların ömründe bir kez bu ibadeti yerine getirmesi Allah(c.c.) tarafından emredilmiştir.Yukarıda İslam’ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? “ baktım - sizin - eve - bugün” kelimeleriyle yapılan anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir? 32 litrelik yağ 5 litrelik 6 şişeye paylaştırılıyor. Kaç litre yağ artar? Teknolojik araçların kullanımıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç anlamı yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünyamızın kendi ekseni etrafındaki hareketi kaç saat sürer? Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilenkişilere ne ad verilir? “Dün hikâye kitabımı okudum.” Cümlesinde hangi sözcükte ünsüz yumuşaması vardır? “Kanun fi’t Tıp” isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenlere bağlayan, aynı zamanda psikolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır? Başkent TUŞBA (Van) olmak üzere kurulan, kaleler ve su kanalları ile ünlü uygarlık hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bal” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Akşam yemeğinde masada tavuk, yoğurt, su, pilav ve salata vardır. Ahmet ile annesi konuşurlar.Ahmet: Ben sadece tavuk yiyeceğim.Anne : Vücudunun sağlıklı olması için tüm besinlerden yeteri kadar yemelisin.Ahmet’in annesi neyin önemini anlatmak istemiştir? Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin aşağı akarak büyümesiyle oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? I. Makale yazmak için geniş bilgi ve kültür birikimine ihtiyaç vardır.II.  Ele alınan konu işlenirken öznel bir tutum  takınılmalıdır.III. Gazete makalelerinde günlük olaylar  işlenir.IV.  Anlatımda sanatlı, süslü bir dil kullanılmalıdır.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde makale ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? ‘’ Mahalle sakinleri hafta sonunda toplantıya çağrıldı.’’Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden  hangisi yoktur?   Aktif taşıma ile ilgili olarak;I. ATP harcanır.II. Taşıyıcı proteinler görev alır.III. Enzim kullanılır.verilenlerden hangileri doğrudur? Hangi ilimizde taş kömürü önemli bir ekonomik faaliyettir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?  Atatürk, yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık,saygı ve korku      verecek insanüstü bir iradeyle çalışmıştır. Savaş sonrasında,kendisine “Mutlu musunuz?”      diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir: “Evet,mutluyum,çünkü başardım.”      Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?  Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar hücre içindeki fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına gönderir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan değildir?  Oğuz Türklerinin, Bozok Kolu’na mensup olan Kayı Aşireti, Söğüt ve Domaniç çevresinde Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey liderliğinde önce 1281 yılında Osmanoğulları Beyliği’ni, sonra 1299 yılında Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Mesut’tan berat alarak Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır. Osmanlı Devleti kısa sürede güçlü bir cihan devleti haline gelmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanoğulları Beyliği’nin kısa sürede askeri ve siyasi yönden güçlenmesine etki eden faktörlerden biri değildir? “shopping centre” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dokunmamızı sağlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir