S:1

A: I´m very late to the office. B: ....................................

A: I´m very late to the office. B: .................................... sorunun cevabı "You should take a taxi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"14" doğal sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Devlet Memurları Kanunundaki ilkeler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? Yüzümüzü Güneş’in doğduğu yere döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Hz .Muhammed peygamber olmadan önce insanlar neye tapıyorlardı?  Veli' nin aldığı bir kutu çikolatada 24 adet çikolata vardır. 1 çikolata 32 gramdır. Boş kutunun kütlesi 120 g olduğuna göre çikolata ile dolu kutunun ağırlığı kaç gramdır? Peygamberimiz güvenilir bir insandı. O bu özelliğini Kabe hakemliği ile de kanıtlamıştır. Peygamberimiz bu özelliğinden dolayı Mekkeliler arasında aşağıda verilenlerden hangisi ile adlandırılmıştır?  I. Kötümser insanlarla vakit geçirmek, iyimserliği değerli kılar.II. Hiçbir bitkinin yetişmediği tek toprak parçası kötümserliktir.III. Kötümser olmak, kendini olumsuzluklara karşı hazır tutmaktır.IV. Kötümser insanlar, iyi olan her şeye kapılarını kapatmıştır.V. Kötümserlik, çabuk yayılan bulaşıcı bir hastalıktır.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Yıldızlara,aya ve güneşe bakarak Allah’ı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen;ulul-Azm olarak bilinen büyük peygamberlerden olan peygamber hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Kadir gecesiyle ilgili olarak söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahmin” anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi edebî eserler için söylenemez? Peter and Sue went shopping yesterday, but- - - - Peter - - - - Sue bought anything. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” ile işaretleyiniz.(…..) Karışımlar birden fazla maddenin bir araya gelmesi ile oluşur.(…..) Işık kirliliği insanların göz sağlığını olumlu etkiler.(…..) İşitme cihazları, sesin şiddetini azaltarak işitme güçlüğü çeken insanların               işitmesini sağlar.(…..) Sesin kaydedilip dinlenmesini sağlayan ilk cihaz fonograftır.(…..) Bulanık görme, ses kirliliğinin neden olduğu bir sağlık sorunudur.  Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru çeşidi değildir?   Kuran-ı Kerimin 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne ne denir? Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? Güneş takvimini tarihte ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir ? İstanbul Hükümetinin İtilaf Devletlerinin yaptığı işgallere göz yumması Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır? Bir daha bu şekilde konuşma.Öğretmenin yukarıda kurduğu cümlede hangi anlam vardır? Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanım yeri yanlış açıklanmıştır? Elektrik akımı ile ilgili;I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşde-ğer direnç azalır.II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru oluşur.III. İki özdeş direnç paralel bağlandığında elde edilen eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyüktür.yargılarıdan hangileri doğrudur? Hz. Muhammed’le(s.a.v.) ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? "23" sayısında ​2 ‘ nin basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin tarihi güzellikleri arasında yer almaz? İki basamaklı en büyük negatif tamsayı ile en büyük negatif tamsayının toplamı kaçtır? Kışın hava çok soğuk olduğu zaman, yerde bulunan sular………….. Bu nedenle kazalar yaşanabilir. Güneş çıkınca sıcaklığın etkisiyle ……………olur. Oluşan suların bir kısmı ……………….ve gökyüzünde, bulutlarda birikir.Verilen boşluklara sırası ile hangileri gelmelidir? Hangi seçenekteki sayıların hepsi 30’a yuvarlanır? Türklerin ilk kullandıkları takvim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tarihî bir roman değildir? Martin : We are going diving tomorrow, would you like to join us ?Mehmet : Oh, thanks but I can’t.Martin : Oh, come on! Why?Mehmet : - - - - . Ahirette insanların bütün amellerinin tartılaca- ğı adalet terazisine ne ad verilir? Fiziki haritalarda deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan yükseklikler hangi renk ile gösterilir? I.Dürüst                         III.       Saygılı  II.Sorumluluk sahibi     IV.      Yardımsever“Peygamberimiz (sav)  nasıl bir çocuktu?” Sorusu için yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğru olur? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir? Süt ve şut ürünleri satın alınırken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Bazı tarım ürünleri belirli iklim koşullarında yetişir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi çay yetiştirmek için gerekli olan iklim koşullarına sahiptir? Tasavvufi yorumlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözcük sayısı diğerlerinden azdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir