S:1

Bilinçli tüketici hangisini yapmalıdır?

Bilinçli tüketici hangisini yapmalıdır? sorunun cevabı "Besinlerin son kullanma tarihine bakmalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Osmanlı Devletinde sınıf anlayışı, Avrupada görülen sınıf anlayışından farklı olmuştur. Osmanlı toplumunda sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar farklı meslek gruplarını ve statüleri birbirine bağlamakta idi. Örneğin, Ahilik teşkilatında çırak olarak herhangi bir meslek grubuna seçilecek kişiye Ahi teşkilatı karar verirdi. Çıraklıktan kalfalığa ve ustalığa geçiş evreleri belli kriterleri yerine getirmekle mümkün olurdu.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Doğa olayları maddeleri etkiler. Bu etkileşim sonucu çeşitli yer şekilleri oluşur. Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisiyle oluşan yer şekli değildir? 5A iki basamaklı doğal sayısı asal sayı ise Anın alabileceği en küçük değer kaçtır? Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi oluş bildiren bir fiildir? Aşağıdaki dizelerden hangisi anlamca olumludur? I. Problem durumuna ilişkin varsayımlar belirlenir. II. Kaynaklardan elde edilen notlar sınıflandırılır. III. Araştırılacak problem belirlenir. IV. Notlar kontrol edilir ve metin oluşturulur.V. Konuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar belirlenir.Yukarıda yer alan bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. Sabah sporu yapmaktadır.2.Üzüntülü veya neşeli olduğunda sigara içmektedir.3.Yemekten önce ellerini yıkamaktadır.Yukarıda Ramazanın babasının yaptığı bazı davranışlar verilmiştir. Ramazan bu davranışlardan hangilerini kendine örnek almamalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden-sonuç belirtmektedir? Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır? Ayaklarıma kara sular indi diyen kişi ne demek istemiştir ? Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır.Bu tren aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? I. Sıvı maddelerin tanecikleri yer değiştirme ha- reketi yapar.II. Gaz halindeki maddeler sıkıştırılabilir.III. Katı maddelerin tanecikleri düzenli bir yapıya sahip değildir.Yukarıda maddenin fiziksel halleriyle ilgili veri- len bilgilerden hangileri doğrudur? I. Memurların özel ihtiyaçlarının karşılanmasıII. Ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasıIII. Sağlık harcamalarıIV. Ülke vatandaşlarının eğitimiYukarıdakilerden hangisi vergilerin kullanıldığı yerler arasında sayılamaz? Bölenin 14 ve bölümün 136 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı en fazla kaçolabilir? Yemek çok güzel olmuş. Cümlesinin kelime ve hece sayısı kaçtır? Ayşenin boyu 130 cm, ağırlığı 28 kg.dır. Saçları siyah, gözleri yeşildir. Buna göre Ayşenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmıştır? İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbulun hangi özelliğinin etkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? karır. Aşağıdakilerden hangisi ibadet- lerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Türkiye, boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak kazanmıştır? İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır. Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar? Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanat metni olarak kabul edilir? (I) Japonya, uzay çöplerini temizlemek için ürettiği metalik örgü ağını Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştırdı.(II) 700 metrelik bu devasa ağ, bir Japon balık ağı üreticisi tarafından tasarlandı. (III) Tıpkı bir balık ağı gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini büyük uzay çöplerinden temizleyecek.(IV) Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olmasıdurumunda aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iki arkadaş arasında olması gereken bir duygudur? Bileşke kuvvet ............ise cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 10 010 110 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? I. Mısırın öğütülerek nişastanın çıkarılmasıII. Jel haline gelmiş nişastaya amilaz enzimi ilave edilerek sıvılaşmanın sağlanmasıIII. Nişastanın ısıtılarak jel haline getirilmesiIV. Sıvılaştırılmış nişastaya glikoamilaz enzimi ilave edilerek glikoz oluşumunun sağlanması Mısırdan biyoyakıt elde edebilmek için öncelikle mısırdaki nişastanın çıkarılıp glikoza dönüştürülmesi gerekir.Yukarıdaki işlem basamakları verilen dönüştürme işlemi hangi sıra ile yapılmalıdır? Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergileyen ve Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro serinin de yazarı olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? Bahçemizde nar ağacı Kimi tatlı kimi acı Gönüldeki dert ilacı Ya bulunur ya bulunmaz Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Atatürke göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir? Çatının aktarılması için her işçiye yirmişer milyon para ödedim. cümlesinde kaç tane kaynaştırma harfi kullanılmıştır? 1921 yılında TBMM ile Sovyet Rusya ara­sında imzalanan Moskova Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi devletlerin birbirlerinin yönetimlerine saygılı olacağının bir göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime kullanılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir