Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Canlılarda;
I- Enerji üretimi
II- Protein sentezi
III- Hücre bölünmesi
IV- Üreme hücrelerinin oluşturulması
olaylarından hangileri nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Canlılarda;I- Enerji üretimiII- Protein senteziIII- Hücre bölünmesiIV- Üreme hücrelerinin oluşturulmasıolaylarından hangileri nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir? sorunun cevabı "I, II, III ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Kaynakları bilinçli kullanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapar? Aşağıdakilerden hangisi “Defa” sözcüğünün anlamdaşı (eş anlamlısı) değildir ? Dünyayı tam ortadan ikiye ayıran, en uzun paralel dairesine  ……….……….. denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğe aittir? Paketlenmiş besinleri alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?  Payı 13 ve paydası 4 olan bileşik kesri tamsayılı kesre çevirirsek, oluşan kesrin payı kaç olur? 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan ilk iktisat kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır:Hammaddesi yurt içinden temin edilen • sanayi dalları kurulmalıdır.Yabancıların kurduğu ticaret işletmelerin• den kaçınılmalıdır.Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendi• rilmelidir.Bu kararlarla;I- dışa bağımlılığı önlemekII- yabancı sermayeyi etkili kılmakIII- millî ekonomiyi kurmakIV- ekonomik bağımsızlığı sağlamakhedeflerinden hangilerine ulaşılması amaçlanmış olabilir? İnsanların duygu ve düşüncelerini hangisinden anlayabiliriz? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.      (……) Güneşe direkt bakmak sakıncalı değildir.      (……) Işık kirliliği doğal hayatı etkilemez.      (……) Mum çok kullanışlı ve çok aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.      (……) Altın, gümüş, demir gibi maddeler saf maddelerdir.