S:1

öğrenci-öğrenciler ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

öğrenci-öğrenciler ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? sorunun cevabı "çiçek-çiçekçi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu dönemde Arap Yarımadası’nda en yaygın olan inanç biçimi aşağıda- kilerden hangisidir? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? 15 ’ten başlayarak ileri doğru beşerli sayarsak 6. sayı kaç olur? Halit : ……………………………………?Hakan : Yes, she can. Motosiklette yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hacc’ın vaciplerinden değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 538 sayısı ile 374 sayısının  toplamından elde edilen sayının sayı değerleri toplamı kaçtır? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahve’de sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? Aşağıdakilerin hangisinde şartlı birleşik cümle vardır? Bedir Savaşı’nda Müslümanlar kendilerinden üç kat daha fazla olan müşrik ordusuna karşı nasıl zafer kazanabilmişlerdir? İnsan haklarının temelinde aşağıdaki kavramlardan hangisi bulunur? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın.(.....) Dünya batıdan doğuya doğru döner.(.....) Ampulü icat eden Thomas Edison’ dur.(.....) Durağa yolcu almak için yaklaşan otobüs, hızlanan hareket yapar.(.....) İçeriğinde kendisinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir.(.....) Mazot ve benzin gibi maddelere gaz maddeler denir. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? “Masal” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçek” anlamıyla kullanılmıştır? I. Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmeII. Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmeIII. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını inceleme ve not alabilme4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgiliye yukarıdaki imkânlardan hangisini/hangilerini sağlarlar?  “(1)Türklerin ilk yerleşim merkezleri Orta Asya’dadır.(2)Bu dönemde göçebe bir yaşam şekli benimsemişlerdir.(3)Yerleşik düzene geçtikten sonra güçlü devletler kurmuşlar, bilim ve kültür alanında gelişmişlerdir.(4)Kavimler Göçü ile Avrupa’nın çehresini değiştirdiler(5)Tarımsal faaliyetleri de yerleşik düzene geçmeleriyle başlamıştır.        Numaralandırılmış cümlelerin hangisi paragrafın akışını bozmaktadır?   Yakalandığı hastalıklara hiç şikâyet etmedensabır göstermiş ve bu hususta örnek olarakbilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Milli Mücadele’de, Osmanlı Hükümetinin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz Hz.Muhammed’in kabrine verilen isimdir? Koordinat sistemindeki yatay eksenin ismi hangisidir? Temel besin gruplarını içeren besin piramidinin en altında hangi besin grubu bulunur? “ Yarın hayvanat bahçesine…………………..”Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanabilir ? Aşağıdakilerden hangisi sel felaketine karşı alınması gereken önlemlerden biri değildir? Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; “Allah’ın, insanları üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun” (Rum suresi, 30.ayet) buyurmaktadır.Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve “doğuştan verilen eğilim, yaratılış” anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Beş vakit namaz ne zaman.farz kılınmıştır?  Doğal afetler sırasında afetzedelere yardım eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Brüt kütlesi 15 kg gelen bir kutu bisküvinin darası 775 g olduğuna göre bisküvinin net kütlesi kaç g’dır? Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909’da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: “Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...”Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? 20 portakal 4 poşete eşit sayıda konulursa her poşette kaç portakal olur? Kesme işareti (‘) hangisinde yanlış kullanılmıştır?   “ 200 000 + 70 000 + 60 + 1 ”Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayıyı hangisidir? Otçul hayvanlar olan gergedanlar, genellikle tek başlarına veya aile grupları hâlinde geniş otlaklarda yaşarlar. Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar. Görme duyuları zayıftır. Koku alma ve işitme duyuları çok gelişmiştir.Bu parçada kaç fiilimsi vardır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kenar mahalleler. Birbirlerine cerahatli adaleler gibi geçmiş, yaşlanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde, çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim.            Parçada altı çizili kelimelerin çeşidi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?   Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa ne zaman kullanılmıştır? Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle başlangıçtan sonakadar evrende olacak her şeyi planlaması, varlıklarıistediği şekil ve biçimde yaratması ve insanların özgüriradelerine göre yapacakları her şeyi Allah’ın öncedenbilmesi, takdir etmesi, bir plana göre düzenlemesinekader denir.Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi kaderle doğrudan ilişkili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir