S:1

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi Özel isimdir?

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi Özel isimdir? sorunun cevabı "Kadir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdaki seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin sesteş (eş sesli) sözcüktür? Sivil toplum örgütleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kişi hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde verildiği anayasa hangisidir? I have got a dog. It is ___________dog. 1. Dokulara oksijenin ulaşmasını engeller.2. Kas gelişimini ve kasların yenilenmesini azaltır.3. Uyku düzenini bozar.4. Burunda koku alma duyusu azalır.Yukarıdaki belirtiler aşağıdaki hangi zararlı alışkanlık ile ilgilidir? "Çita avına yaklaşıp birden saldırıya geçti." cümlesinde çitanın hareketi aşağıdakilerden hangisi ile belirtilebilir? Doğu Komşumuz İran yüzölçümü olarak ülkemizden kaç kat daha büyüktür? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3üncü sınıflarında yılda kaç saatten az olmamak üzere öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar? . ........................ve ....................havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar görülür.Yukarıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti aşağıdakilerden hangisidir? Çok zor şartlarda çalışıyoruz. cümlesinde altı çizilen sözcüklerin yerine hangi sözcük çiftini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Tom :..................................Teddy : I am fine , thank you. Kuranda anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Bazı maddeler suda yüzer, bazı maddeler suda batar.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 1. Sigara kullanma 2. Soğuk havada ağızdan nefes alınması 3. Bazı kimyasal maddeleri solumaVerilen ifadelerden hangileri solunum organlarımızı olumsuz olarak etkiler? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu değildir? Kişisel bakımımızı niçin düzgünce yapmalıyız? Müslümanların ilk kıblesi hangisidir? Aşağıda verilen maddelerden hangisi heterojen bir karışımdır? Osmanlı Devletinde sancaklara gönderilen şehzadelere yardımcı olan tecrübeli ve bilgili kişilere ne ad verilirdi? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın biçimi belirtilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yol sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır? Hangi namazı kılarsak kılalım bütün namazlar ......................ile başalar. Boşluğa ne gelmelidir? Dokuz yaşındaki Mete kendi hayatını kronolojik bir sıraya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi Metenin hazırlamış olduğu kronolojide yer almaz? Arkeolojinin tarihini farklı açılardan ele alabiliriz. 1 2 3 4Bu cümlede numaralanmış kelimelerden hangisi bir varlığı nitelemiştir? İlk Çağda Anadolu başta olmak üzere dünya medeniyetini en çok etkileyen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki karşıt anlamlı sıfat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.(Saf suresi, 2 ve 3. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçla- rın hangisine ulaşılamaz? Mıknatıslarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması nesne görevindedir? Yurdumuzda en çok üretilen tahıl aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? İnsanın yaratılışına, doğuştan getirdiği özelliklerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi adezyon (yapışma) olayına örnek olarak verilemez? Maddelerin sıcaklıklarını..........................ile ölçeriz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir