S:1

Portakal sözcüğünde kaç tane sesli harf vardır?

Portakal sözcüğünde kaç tane sesli harf vardır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.(...) Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır. Temel eğitim ailede başlar.(...) Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 15 yaşına kadar çocuk sayılır.(...) Çevresine göre alçakta bulunun geniş verimli düzlüklere plato denir.(...) Karadeniz ikliminde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.(...) Yüksek bir yerden kopup yuvarlanan büyük kar kütlesine hortum denir. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değil, sosyal ihtiyaçtır? Hudeybiye Antlaşması sonrasında genç Müslümanlar Mekke-Medine arasında gruplar oluşturup Müşriklerin kervanlarına zarar vermeye başlamışlardır.Bu durum Hudeybiye Antlaşmasının:I- Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaş yapmayacak,II- Mekkeye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecek,III- Reşit olmayan Müslümanlar Medineye alınmayacakmaddelerinden hangileri ile ilgilidir?  • En belirgin özelliği insanları sınıflara ayırmasıdır.• MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır.• Geleneklere dayanır ve kurucusu yoktur.• Belli bir ibadet şekli yoktur.Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir? Prizmaların yan yüzleri............lerden oluşur. cümledeki boşluk hangisi ile doldurulmalıdır? Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? İslam tarihinde miladi 620 yılına Üzüntü yılı denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uyar ? A- kardeşçe B- kafesten C- yaramazlık D- kitaplığa Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerininnedenlerinden biri değildir? Doktorlar, hastaların kalplerini ya da iç organlarından gelen sesleri dinlemek için hangi aleti kullanırlar? Milli değerlerimizden olan bayrağı- mız ile ilgili aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır? ‘durmak sözcüğü aşağıdaki hangi cümlede ‘dinmek, kesilmek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddi yardımlaşmaya örnek olarak verilebilir? I like solving problems. My favorite class is .............. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa nerede gerçekleşmiştir? Aşağıdaki yansıma sözcüklerden hangisi farklı bir yolla oluşmuştur? Ses titreşimlerini emici özelliği çok güçlü olan bir elementir. Bu özelliği sayesinde ses yalıtımında kullanılır. Radyasyon kalkanı olarak bu elementten yararlanılır. Ayrıca bu element, kristal cam üretiminde kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Bana bir bardak su verir misin ( )Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Hadis: Ey amca! Sağ elime Güneşi, sol elime Ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim. Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir? Dünyaya gelen her insan bir grubun içinde yer alır. Aile, komşuluk arkadaşlık bireylerin içinde yer aldığı gruplardandır. Bazı gruplara doğduğumuz anda katılmış olurken, bazı gruplara yaş, bilgi ve yeteneklerimize göre katılırız.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz? Aşağıdakilerin hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde yer almaz? Aşağıda bir canlıya ait özellikler verilmiştir.• İç döllenme görülür.• Yumurtayla çoğalır.• Yumurta vücut dışına bırakılır, embriyo dışarıda gelişir.• Yavru bakımı görülür.Bu özellikler aşağıdaki canlıların hangisinde görülür? Hazırlanan bir dosyayı farklı bir yere ve farklı bir isimde kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Ardışık iki kenar arasında oluşan ve çokgenin içinde kalan açılara ............................ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 30 yumurta bulunan bir kolideki yumurtaların %40ı kırılmıştır. Kolide kaç sağlam yumurta kalmıştır? Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? 68 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu ile kazanılan haklardan birisi değildir? Anlatımda hiç kimseye benzemeden, öykünmeden biçim ve içerikte farklı olmaya ne ad verilir? Hangisi sıra bildirmektedir? A >1264 - 986 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi mide hücreleri tarafından üretilen pepsinojen enzimi için aktivatör bir maddedir? Aşağıdakilerden hangisini bebeklikte yapamayız? Allah, insanları iyiliği ve kötülüğü seçip-seçmeme konusunda özgür bırakmıştır. Aklı olan insan, iyiyi ve kötüyü iradesiyle seçebilen; yaptığı seçimden dolayı de sorumlu tutulan bir varlıktır.Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İslama davetinaçıktan yapılmasını bildiren ayetler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda altı çizili sözcüklerin hangisinde hâl (durum) eki yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir