S:1

Sen olmasaydın;
Ne doğar, ne yaşardım
Senin şefkatinle ben
Büyümeyi başardım.
Şiirde geçen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Sen olmasaydın;Ne doğar, ne yaşardımSenin şefkatinle benBüyümeyi başardım.Şiirde geçen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Anne sevgisi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Batuhan elindeki taşı 10 m 38 cm uzaklığa fırlatıyor. Taş yere düştükten sonra 59 cm sekerek duruyor. Buna göre taş toplam kaç m kaç cm uzaklığa gitmiştir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi veya belgeye erişim ilkelerinden hangisi yanlıştır? I-Kur’an-ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.II-  Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.III-Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.IV-Kur’an-ı ölüye okuyup onlara öğüt vermeliyiz. Yukarıdakilerden hangisi Kuran’a karşı görevlerimizdendir? Aşağıdaki şıklarda yüzmek kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? Bir düzine kaç varlıktan oluşur? Birçok şair gibi o da bütün ömrünce bir tek şiir yazdı. Sevginin, özverinin ve bozkırın şiirini. Bu şiirin kitaplara bölünmüş olması, zamanın koşulları gereği az çok değişime uğraması, başta sınırlı olan bakış açısının daha sonraları genişlemesi bu gerçeği değiştirmez.      Parçada geçen “bu gerçeği” sözü ile anlatılmak istenen  aşağıdakilerden hangisidir? I. Eve gidiş yolunu sık sıkdeğiştirirdi.II. Bazıkonularda bize anlayış göstermedi.III.Onu hersabah parkta spor yaparken görüyorduk.IV.Çoğuzaman yemeğini yemeden uyurdu.V. Kimiarkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı.Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır? Aşağıdaki yapılardan hangisi solunumla alınan havanın nemlendirilmesini sağlar? I. TutunamayanlarII. Anayurt OteliIII. Ölmeye YatmakIV. Her Gece BodrumYukarıdaki eserler ile aşağıdaki sanatçılar eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?  “Bir kişiye ait eşyalara …………. eşya denir.”Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Millî Cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde bir çatı altında birleştirilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sebep – sonuç ilişkisi kurmaz? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeler- den hangisi terim anlamda kullanılmamıştır? "İstanbul" kelimesinin ilk hecesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki uyarılardan hangisine uymazsak  göz sağlığımız bozabilir?  60 soruluk bir deneme sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu sınavda 3 soruyu boş bırakan Murat 47 net yaptığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Türkiye’deki Müslümanlar bazı deniz hayvanlarını yemezken, uzakdoğu daki Müslümanların yemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? “Konuşmak yararlı olabilir. Kimi zaman susmak, ondan da iyidir. Çünkü, gereksiz konuşmak insanın başına bir takım işler açabilir.” anlamına gelen atasözü, hangisidir? “Allah’ın (c.c.) bildirdiği mesajları insanlara olduğu gibi bildirmek.” Anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı hangisidir? İlk terimi 6, ortak farkı 3 ve son terimi 66 olan sonlu bir aritmetik dizinin kaç terimi vardır? Zeugma Mozaik Müzesi hangi şehrimizdedir? Elleri kir ve mikroplardan arındırmak için su ve sabun kullanılarak kaç saniye yıkanmalıdır? Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Yüce Allah’ın (c.c.) kullarına karşı çok merhametli olduğunu hangi olay üzerine söylemiştir? “Korkak (1) insanlardan (2)ayrılmak istemez; ayrılsa da (3) ayakta (4) durmasını beceremez.”Bu cümlede anlam karışıklığını gidermek için virgül (,) kaç numaralı yere konulmalıdır? Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir? Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere …………………. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Doğrudan dosyalara zarar verirler.II. İnternette gezinilen sitelerin kaydını tutar. III.Sürekli kendini kopyalar.Yukarıda özellikleri verilen zararlı yazılımlardan hangisi aşağıdaki  seçeneklerde bulunmamaktadır? Hendek Savaşı öncesinde yapılan istişarede, Medine’yi savunmak için şehrin etrafına hendek kazılması fikrini dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli (sesteş) bir kelime yoktur? Aşağıda verilen varlıklardan hangisi canlı değildir?  Sorumluluklarımız                            Haklarımıza- Eğitim almak                              1- Çalışmakb- Yasalara uymak                          2- Vergi vermekYukarıda verilen şemanın doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değişmesi gerekir?  Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? “Gölün üstünden turna katarları geçiyordu.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna “soru işareti (?)” getirilmelidir? Aşağıdaki eklerden hangisi sıfat fiil eki değildir?   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Aklı ön planda tutma ve kuralcılık, klasisizm akımının en belirgin özelliğidir.II. Romantizm akımında yazar, kişiliğini eserden soyutlar; esere duygularını katmaz.III. Realizmde sanatçılar “Sanat, sanat içindir.” görüşünü benimsemiştir.IV. Realizmde; insanın duygularının onu aldatacağı, görülenin olduğu gibi verilmesi savunulmuştur.V. Natüralizmde deney ve gözleme önem verilmiş, sanatçının bir bilimadamı titizliğiyle olayları irdelemesi savunulmuştur.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat Edebiyatı’nda etkili olan akımlarla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi maddeyi niteleyen  özeliklerden değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi namazla ilgili değildir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir