Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Uzun zamanlar önce, tarlaların birinde bir eşek varmış ot yer yaşarmış. Arada bir anırır, tarladakilerin kulaklarını ağrıtırmış. Ama değmeyin neşesine, öyle neşeli, öyle kendinden eminmiş ki
Aşağıdakilerden hangisi eşeğin yaptıklarından birisi değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Uzun zamanlar önce, tarlaların birinde bir eşek varmış ot yer yaşarmış. Arada bir anırır, tarladakilerin kulaklarını ağrıtırmış. Ama değmeyin neşesine, öyle neşeli, öyle kendinden eminmiş kiAşağıdakilerden hangisi eşeğin yaptıklarından birisi değildir? sorunun cevabı "Sürekli sahibinden kaçması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Gözlem bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarından biridir. Nitel ve nicel olarak ikiye ayrılır.Buna göre;I.  Elektrik devresindeki akım 3 amperdir.II. Bugün pazardan 2 kg elma aldım.III. Bugün hava çok sıcak bence 30 ºC’nin üzerindedir.gözlemlerinden hangileri nitel gözlemdir? “Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.” (Kâf suresi, 9-11. ayetler)Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? (I) Kosova’nın ikinci büyük şehri olan Prizren, bir açık hava müzesi olabilecek kadar zengin; birçok cami, hamam, heykel ve kiliselerle süslü bir şehir. (II) Bu süslerin başında Prizren’i ortadan ikiye ayıran Akdere (Bistriça) üzerindeki taş köprü geliyor. (III) Bizans Dönemi’nden kalma Prizren Kalesi 590 metre yükseklikteki bir tepede bulunduğundan buraya gelenlere tüm Prizren’i yukarıdan izleme fırsatı veriyor. (IV) Şar Dağları’nın eteklerine kurulu ve üç tarafı dağlarla çevrili şehre yukarıdan bakılırsa göze onlarca cami minaresi takılıyor. (V) Bunların tamamına yakını Osmanlı Dönemi’nden kalma.Prizren şehrinin özelliklerinin anlatıldığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I- Cebelü yetiştirmeII- Vergi toplamaIII- Köylüyü yargılamaIV- Toprağın işletilmesini sağlamaYukarıdakilerden hangisi tımar sahibinin yetkilerindendir? Atatürk'ün anıt mezarının adı nedir? Salavat ne demektir? Bir anlamda Tanah’ın tefsiri olan, Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin tümüne ne denir? Trafiği düzenlemekle görevli kişi kimdir? I. İller arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.II. Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-Okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.III. Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır.IV. Nakiller Ekim ayı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “nakil” ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi (eş sesli)  yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapacağı işlerden biri değildir? ‘’ iyi  -  genç  -  özgürlük  -  aşağı  ‘’    yukarıdaki sözcüklerin hangisinin karşıt anlamlısı aşağıdaki tümcelerde verilmemiştir?