S:1

Okunuşu verilen sayılardan hangisinin yazılışı yanlış verilmiştir?

Okunuşu verilen sayılardan hangisinin yazılışı yanlış verilmiştir? sorunun cevabı "Beş yüz beş : 555" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Peygamberimiz (s.a.v.) her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutar, ashabına da bu günlerde oruç tutmasını tavsiye ederdi.     Yukarıda bahsi geçen günlere ne ad verilir? Ali’nin aldığı arabanın TL cinsinden fiyatının on binler basamağında 8, binler basamağında 4, diğer basamaklarında 0 rakamı vardır.Buna göre bu arabanın fiyatı kaç TL dir?    Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini yükseltmeye yarayan bir alet değildir? Aşağıdakilerden hangisi  ihtiyaç değil de bir istekdir? Aşağıdakilerden hangisi “küçük” sözcüğüyle eş anlamlıdır? "Çirkin - güzel" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? 6 kg pastanın yarısını kullanırsak geriye kaç kg pasta kalır? Aşağıda bazı maddeler ve bu maddeleri cisim haline dönüştüren meslek grupları verilmiştir. Bu karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?  Toprağa karışmayan atıklar yüzyıllarca toprağa zarar verir(    )Vatandaşlar çevreye karşı bilinçlendirilmelidirler.(    )Atıklar birden çok kaynağı kirletebilir.(    )Bilgilerin doğru, yanlış durumu hangi şekilde olmalıdır? Apartmanımızdaki 72 pencerenin  4/6' sı silindi. Silinmeyen kaç pencere kalmıştır? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur?   Ağaçtan düşen bir elmanın hareket türü aşağıdakilerden hangisidir? Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır? Allah’ın bir  ve tek olduğunu ifade eden zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapılmış bitmiştir? - - - - pick me up from the terminal? ‘’Müslüman insan güzel ahlaka uygun olarak güzel davranışlarda bulunmalıdır.’’  Aşağıdaki davranışlardan hangisi güzel ahlaka örnek  bir davranıştır? Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır? Urartu Devletini hangi devlet yıkmıştır? “Çözmek” kelimesi hangi seçenekte “bağlamak” kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Çok iyi kitap okuyorum ancak işlem becerimin zayıf olduğumu düşünüyorum.Yukarıdaki açıklama için hangisi söylenebilir? Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismin süratini arttırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cismin şeklini ve hareket yönünü değiştirebilen etkiye ............................ denir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Sürekli bir sağlık sorunu ya da yaşlılık gibi nedenlerle farz olan Ramazan orucunu tutamayan kişilerin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir? Deniz ile karanın birleştiği yerde yükselti kaç metre olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da doğup yetişen bilim insanlarından biri değildir? Aşağıdaki dizelerde altı çizili bölümlerin hangisinde imgeli bir söyleyiş söz konusudur? "Çocuğu beşiğe koydu." cümlesinde hangisi iş bildiriyor? “Bir oruçluya iftar ettiren kimseye, o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez.” (Hadis-i şerif)Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan devletlerden biri değildir? Kısa kenarı 5 cm , uzun kenarı 7 cm  olan dikdörtgenin alanı  kaç cm2 ‘dir? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?  Dünyadaki kıtaların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  Kuran-Kerim, ………….. zamanında kitap haline getirilmiş, ……………… zamanında çoğaltılmıştır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.  (I) Hayatı hakkında aydınlatıcı bilgi bulunmayan Şeyyad Hamza, son araştırmalara göre XIII. yüzyılın son çeyreğinde doğmuştur. (II) Başta Latifi olmak üzere bazı kaynaklarda Nasreddin Hoca ile görüşüp konuştuğu zikredildiği için Fuat Köprülü, önceleri bu fikirden hareketle on üçüncü yüzyıl şairlerinden olduğunu belirtmiştir. (III) Ancak son araştırmalar şairin 1348 yılında Akşehir ve civarında çıkan ve ortalığı kasıp kavuran bir veba salgınını yaşadığını, iki çocuğunu bu kıranda toprağa verdiğini ortaya koymuştur. (IV) Bu durumda şairin 1350 yıllarında hayatta olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. (V) Zaten şair bu salgın ve onun tahribatı sebebiyle herkesin derdine ortak olan, acıların paylaşımında aynı üzüntüyü dile getiren bir mersiye de yazmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ‟Bu yanlış daha sonra gelen edebiyat tarihçileri ve ilim adamları tarafından da tekrarlanmıştır.” cümlesi getirilirse parçanın anlam akışına uygun olur? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir