S:1

Verilen özelliklere ait olan geometrik şekil hangi şıkta verilmiştir?

- 12 ayrıtı var.
- 8 köşesi var.
- 6 yüzü var.
- Tüm yüzleri kare

Verilen özelliklere ait olan geometrik şekil hangi şıkta verilmiştir?- 12 ayrıtı var.- 8 köşesi var.- 6 yüzü var.- Tüm yüzleri kare sorunun cevabı "Küp                 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır? Yeryüzündeki sıcak su kaynaklarının dağılışı ile aşağıda verilenlerden hangisinin dağılışı daha çok benzerlik gösterir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarıyla ilgilenen sivil toplum örgütlerinden biri değildir ? Peygamberimizin (sav) Cennet annelerin ayakları altındadır sözü bize neyi anlatmaktadır? Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) Güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar ben davamdan vazgeçmem sözünü kime hitaben söylemiştir? Aşağıdaki şifrelerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir ve kırılması daha zordur? (-2)2 + (-4)2 - (-5)3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?. Atmosferde miktarı en fazla olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Mary : Can you make a cake for my party, mom?Matt : - - - - . I am busy but we can order one. Bizi diğer insanlardan eşsiz ve özel yapan şey nedir? (1) Dedemin C harfi gibi bükülen bedenini tepeden tırnağa süzdüm. (2) Sonra acımayla karışık bir sevgiyle dedemin yüzüne baktım. (3) Dedemin yüzüne bakınca içimde garip bir duygu belirdi.(4) O da benim neler düşündüğümü hissedip beni alnımdan öptü.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Kuran-ı Kerim İslam halifelerden .....I..... zamanında kitap haline getirilmiş, .....II..... zamanında ise çoğaltılmıştır.Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağı­dakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metin türlerinden biri değildir? 899 – 975 – 1035 – 981 – 1100 sayılarını büyükten-küçüğe sıraladığımızda 2. ve 5. sayının farkı kaç olur? 85 sayısının 3/5 ‘i hangi sayının çeyreğidir? Mavi dergisini çıkarmış, Mavici akımın temsilcisi olmuştur. Garip şiirini çok basit, II. Yeni şiirini karışık ve zayıf bularak ikisine de karşı çıkmıştır. Bazen bireyci bazen toplumcu bir çizgide aşk, barış, özgürlük, insan sevgisi gibi konuları işlemiştir. Tutkunun Günlüğü, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum şiir kitaplarından bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin yaşama ortamı yanlış belirtilmiştir? Alevilerde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatımaya tutmalarını istediğine inanılan oruca ne denir? I dont like city life because cities are ........................... and ....................... ‘ Kuranı güzel bir şekilde (tertil ile ) (ağır ağır, , anlayarak ve hissederek) oku ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ? Günde 12 litre süt tüketen bir aile, 2532 litre sütü kaç günde tüketir? Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarla ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcayacağınız şey, anne, baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. (Bakara 215) Ayetinden çıkarılamaz? Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşı devam ederken ülkesinde rejim değişikliği Olduğu için savaştan çekilmek zorunda kalmıştır? Sahip olduğumuz nimetleri bize verdiği için Allaha (c.c.) teşekkür etmek, ona şükran ve minnet duygularımızı ifade etmeye ne denir? 1- süt 2-içmeliyiz 3-her 4-akşamYukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Peygamberimizin Medineye hicret edince yaptırdığı caminin adı nedir ? • Toplayıcılık ve avcılık alanlarının azalması• Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi• Nufüs sayısı ve yoğunluğu arttığı için göç etmenin zorlaşmasıVerilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Selçuklu sultanı Alparslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojeni aşağıdaki savaşların hangisinde yenilgiye uğratmıştır? Esrârını dil zaman zaman söyler imiş Hengâme-i gamda dâstan söyler imişAşk ehli olup da, mihnet-i hicrâna Ben sabr ederim diyen yalansöyler imiş(Haletî) (Hengâme-i gam: Gam, dert, tasa vakti. Mihnet-i hicrân: Ayrılık derdi,kederi, belası.Dâstan: Destan.)Bu şiirde asıl verilmek istenen düşünce hangi mısrada söylenmiştir? Okulun açılış töreninde aşağıdakilerden hangisi yapılır? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? Hangi adıl hem canlı hem cansız varlıklar için kullanılamaz ? ``İle'' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır? Osmanlı Devleti Haçlılar ile yaptığı savaşları kazanarak Balkanlarda kalıcı bir egemenlik kurmuştur.I. Balkanlarda din ve mezheplerin ortaya çıkması.II. Türk kültürünün yayılması.III. Türkçenin yaygın bir dil olmasıGelişmelerden hangisi ya da hangileri bu durumun sonuçları arasında gösterilebilir? Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Güneş ışınlarının izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir Aşağıdakilerden hangisi vacip bir namazdır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ümmeti hakkında korktuğu şeylerden değildir? Doktorlar hastaları muayene ederken ................ denilen bir alet kullanır. Bu aletle doktorlar, kalp atışını ve akciğerlerimizden gelen havanın çıkardığı sesi dinler. Bu alet düşük şiddetteki kalp ve akciğerdeki seslerin şiddetini arttırır.Sözü edilen alet aşağıdakileden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir