S:1

Aşağıdaki soruya cevap veriniz.

" WHEEL "

How many letters are there?

Aşağıdaki soruya cevap veriniz." WHEEL "How many letters are there? sorunun cevabı "five     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Minerallerin görevleri ile ilgili;I. Ca : Kasların çalışmasını sağlar.II. Fe : Kemik dokunun sertleşmesini sağlar.III. F : Hemoglobinin yapısında bulunur.IV. K : Sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir.verilenlerden hangileri yanlıştır? . Aşağıdaki rollerden hangisi sonradan kazanabileceğimiz rollerdendir? Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir? Toplamı en küçük olan işlem hangisidir? Sıla 18.00dan 19.45e kadar ders çalışmıştır. Sıla ne kadar süre ders çalışmıştır? Gönlümüz şahin gibi hız alır fırtınadaDağlar bile devrilir değince bir kanadaYok, şu gözün lüzumu benim gibi sana daBen bakmadan görürüm, sen görmeden bakarsınBu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri vardır? Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatında söyleyeni bilinmeyen şiir türüdür? 1346-1353 yıllarında ticaret yolları aracılığıyla yayılan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi peygamberlere gönderilmiş ilahi kitaplardan biri değildir? İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir? Hangisi fiziksel bir özelliktir? Aşağıdaki tümcelerin hangisi bilimsel bir ifadedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halindedir? Yanlış eşleştirilmiş kelime grubunu işaretleyiniz Pirinçten, taş ve çöpü el yordamıyla ayrıştıran kişi hangi ayırma yöntemini kullanmış olur? İlk ses kaydı yapan aletin adı nedir? Dünyanın kuzey kutbunda bulunan bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti yönü aşağıdakilerden hangisidir? mi aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru yazılmıştır? 360 sayısının kaç tane asal böleni vardır? ‘severdi-çocukları-Atatürk-çok sözcüklerinin anlamlı ve kurallı olarak cümle oluşturulmuş şekli hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki bitki üreme örneklerinin hangisinde kalıtsal olarak ataya tıpa tıp benzemeyenyeni bireyler oluşabilir? I. İran (Fars) edebiyatından alınmıştır, aruz ölçüsüyle yazılır. II. Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni aaxa şeklindedir. Bu yönüyle tuyuğ ve mâniye benzer. III. Dünya görüşü, felsefi ve tasavvufi düşünceler, maddi ve manevi aşk gibi çeşitli konular özlü biçimde işlenir. IV. Rubai nazım şeklinin en tanınmış şairi İranlı Ömer Hayyamdır. V. Türk edebiyatında Fuzuli, Hoca Dehhani rubaileriyle tanınmış şairlerdir.Numaralanmış cümlelerden hangisi rubai için söylenemez? Temmuz, ağustos ve eylül ayları toplam kaç gündür? Düşünürken selam alan sesini, O heyula uzandı tuttu beni: Bir de baktım, Ömer değil mi imiş? – Yâ Ömer! Böyle geç zaman, bu ne iş? – Şu mahallatı devre çıkmıştım... – Gel beraber, benimle üç beş adım. Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevgi ve saygıyı en fazla kimlere göstermeliyiz ? Televizyonda, ülke genelinde hava durumunun rüzgarlı olacağı söylenerek vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunulmuştur.Bu uyarıya özellikle aşağıdaki meslek gruplarından hangilerinin daha fazla dikkat etmesi gerekir? Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır? Komşumuz geçenlerde kurban kesti. Kendisi ve ailesi o etten yiyemeyeceği için etin tamamını komşulara, akrabalara dağıttı.Sizce komşumuzun kestiği kurbana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir? Bitkilerde boşaltım olayı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş ve Ay tutulmalarının benzer yönleri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde bulunan canlı faktörlerdendir? Servetifünun romanları geçim sıkıntısı olmayan, zengin ve şöhret sahibi, başkalarının imrendiği bir hayat süren aileler arasında yaşanmış olayları anlatır. Yüzünü Batıya çevirmiş bu ailelerin kendilerine özgü bir hayat biçimi ve ahlak anlayışı vardır. Fransız mürebbebiyeler, piyanolar, Batı mutfağının ürünleri, yalılara özgü bir iletişimle birbirinden haberdar bir yaşantı içinde sürüp giden bir hayat söz konusudur.Bu parçada Servetifünun romanlarını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur? 1739 sayılı milli eğitim temel kanununa göre, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Öğrenciler hayvanat bahçesini gezerken develer Ahmetin dikkatini çeker. Bu konuda Ahmet ile öğretmeni arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir.Ahmet : Develerin sırtları neden şişkin?Öğretmen : O kısma hörgüç denir ve içerisinde yağ depolanır. Bu şekilde çöl ortamında susuzluğa uzun süre dayanabilirler.Ahmet : Neden uzun kirpikleri var?Öğretmen : Çöl ortamındaki fırtınalardan daha az etkilenmek için.Ahmet : Ayakları neden çok geniş ve büyük?Öğretmen : Kum üzerinde batmadan daha rahat yürüyebilmeleri için.Bu konuşma aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir? Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir türde kaleme alınmıştır? Toplumsallaşma, bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü maddi ve manevi boyutları ile öğrenmesi, benimsemesi, içselleştirerek kendine özgü bir kimlikkazanması ve içinde bulunduğu toplum ve gruba uyum sağlaması sürecidir.Bu parçadan toplumsallaşma ile elde edilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Bir manav; aldığı patateslerin 525 kgını pazartesi günü, 287 kgını salı günü satıyor. Çarşamba günü ise, pazartesi ve salı günü sattığı patateslerin toplamı kadar patates satıyor . Buna göre manav, üç günde toplam kaç kg patates satmıştır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir