S:1

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla olan iletişimimizi olumsuz etkiler?

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla olan iletişimimizi olumsuz etkiler? sorunun cevabı "Sana ne?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Irmağın suyu kulağıma tatlı bir ninni fısıldıyordu.Bu cümledeki söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Yeryüzünün tamamını veya bir kısmının belli oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına .................. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir? Karasal biyomlar genellikle sahip oldukları bitki örtüsüne göre isimlendirilir.I. ÇölII. OrmanIII. ÇayırBuna göre, verilenlerden hangileri ülkemiz sınırları içerisinde yer alır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde saç kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devletine ekonomik olarak etkisi en azdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözcük sayısı daha fazladır? You have an important exam so you - - - -study hard. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım hattı telefon numarasıdır? Bizi diğer insanlardan ayıran bazı özelliklerimiz vardır. Bunlardan biri olan - - - -, suçluların tespitinde çok önemli bir delil niteliği taşımaktadır. Okuma yazma bilmeyen insanların resmî işlerini yapabilmeleri için de imza işlevi gören bu özellikten faydalanılmaktadır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 396, 206, 460, 400 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Zehranın kitaplarının sayısının 2 fazlasının 3 katı Mustafanın kitaplarının sayısına eşittir. Mustafanın 27 kitabı olduğuna göre Zehranın kaç kitabı vardır? Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır? Şairin aşağıdaki özelliklerinden hangisi şiirini etkilemez? Haritalarda yüzey sekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgili olarak asagida verilen bilgilerden hangisi yanlistir? Hangisi soru cümlesi değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Toplumlarda farklı meslek dallarının oluşmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir? I. Bardak boştu. Boş muydu? Evet boştu. Öyleyse doldurmak gerek. diye geçirdi içinden. Bardağın doldurulmasına karar verilmişti verilmesine de neyle dolduracaktı ki? Evet, bütün sorun buydu.II. Tabiat ile hayat insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne var? Hakiki bir ressam konu bakımından da bir sıkıntı çekmez.Numaralanmış paragraflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Muhammed (s.a.v.) kulların kıyamette hesap verecekleri ilk ibadetin namaz olduğunu ifade etmiştir. Bu sözüyle namazın hangi yönüne dikkat çekmiştir? I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? I. Tekke ve zaviyelerII. MedreselerIII. CamilerYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde dini eğitimin verildiği yerlerdir? Mekkede Müslümanların işkencelere maruz kalması ve dinlerini yaşayamamaları sebebiyle ilk hicret ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Ispartadan 9:45 de yola çıkan bir otobüs 16:12 de Sakaraya vardığına göre yolculuk kaç ne kadar sürmüştür? Felsefede, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Bir çaycı günde 5 çaydanlık çay satmaktadır.Çaycı bir haftada kaç çaydanlık çay satar? Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin...verilen fermanda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? Hava olaylarından etkilenmemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? ‘‘Mondros Ateşkes Antlaşmasının Doğu Anadoluda bir Ermeni Devletine yer hazırlama özelliği vardır.Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bu bilginin kanıtıdır? Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır? İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kelam ilminin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin hükmü nedir? Aşağıdaki hayvan sınıflarından hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde yer alır? Aşağıda verilenlerden hangisine temizlikle ilgili değildir? Bu mektuplarda konu hizmettir. Bu hizmet; sipariş, satış, borç alıp verme, bilgi isteme ya da bir konuda şikâyet olabilir. Dil, herhangi bir yanlış anlaşılmaya yolaçmayacak şekilde sade ve anlaşılır şekilde kullanılır. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez.Bu parçada söz edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir? Ankaradan saat 22.30da hareket eden bir otobüs ertesi gün 05.17de Adanaya varmıştır.Buna göre otobüs Ankaradan hareket ettikten ne kadar süre sonra Adanaya varmıştır? 20 yumurtanın yarısı satıldı. Geriye kaç yumurta kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize annelik yapmamıştır? İslam inancına göre öldükten sonra dirilmeyle başlayacak olan ebedi hayata ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir