Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
En yakın arkadaşınız bilmediğiniz bir nedenle birisiyle tartışıyor .Bu durum karşısında yapılması gereken davranış hangisidir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
En yakın arkadaşınız bilmediğiniz bir nedenle birisiyle tartışıyor .Bu durum karşısında yapılması gereken davranış hangisidir ? sorunun cevabı "Konuyu öğrenir, kimin haklı olduğunu söylerim.         
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I.   Tren raylarının kışın büzülmesiII.   Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde kolay açılmasıIII.  Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesiVerilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak gösterilebilir? Ramazan ayında teravih namazının kılınma vakti aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı sonantlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?  “Fiillere “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri getirilerek oluşturulan ve cümlede sıfat veya adlaşmış sıfat olarak kullanılan sözcüklere sıfat fiil denir.”Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılan bir sıfat fiil vardır?  Tutum, bilgi, düşünce, duygu ve davranışları sembol ve simge ile kaynaktan (kişi, grup) hedefe aktarma işlemine ne denir? Hangi cümlenin sonuna ( …) konur? I. Benzen, renksiz ve alevlenebilen bir sıvıdır.II. Benzen, kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan kanser yapan bileşikler arasında yer almaktadır.III. Benzende çift bağlar sürekli yer değiştirir.Yukarıda benzenin bazı özellikleri sıralanmıştır. Buna göre bu özelliklerden hangileri çalışma koşullarında risk faktörü oluşturur? I. Doğal afetlerII. Kanuni grevIII. Genel salgın hastalıkIV. Kısmî veya genel seferberlik ilanı4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâllerdendir? “ Elli baş koyun getirdiler.” cümlesindeki  “ baş” sözcüğünün anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? Yükselti basamaklarının renklendirme yöntemi ile gösterildiği haritalarda aşağıdaki renklerden hangisi deniz seviyesine daha yakın yerleri ifade eder? I. ToyII. Kengeş III. KurultayEski Türklerde meclisi adlandırmak için yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır? Allah’ın yapılmasını açık ve kesin bir dille emrettiği iş ve davranışlara ne ad verilir?