S:1

MUTLULUK ŞARKISI
Mutlu yaşamak için, Okul, oyun, ders, uyku
Sağlıklı olmak gerek. Bir düzene girmeli.
Yollarını bu işin, İnsan sağlıklı olup
İyice bilmek gerek. Güzel günler görmeli.
Hamdi TUNÇER

Mutlu yaşamak neye bağlıdır?

MUTLULUK ŞARKISIMutlu yaşamak için, Okul, oyun, ders, uykuSağlıklı olmak gerek. Bir düzene girmeli.Yollarını bu işin, İnsan sağlıklı olupİyice bilmek gerek. Güzel günler görmeli. Hamdi TUNÇERMutlu yaşamak neye bağlıdır? sorunun cevabı "sağlıklı olmaya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
İngilizler tarafından desteklenen Şeyh Sait İsyanı’nın amacı cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak, saltanat ve hilafeti geri getirmekti. İngilizlerin düşüncesi ise Türkiye’yi, çıkan isyanla uğraştırıp zengin petrol yataklarına sahip olan Musul’un Türkiye’nin eline geçmesine engel olmaktı.Türk ordusu, gücünün büyük bölümünü isyanın bastırılması için kullandı. Bu nedenle Musul sorunu Türkiye’nin aleyhine,İngilizlerin de istediği şekilde sonuçlandı.Ayaklanmada etkisi olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Böylece Türkiye’nin çok partili siyasi yaşama hazır olmadığı anlaşıldı.Şeyh Sait İsyanı ile ilgili olan aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı parçadan çıkarılamaz? Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de  gelişir.Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir? Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan ses kaynaklarına ne denir? Hangisi cümledir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerindeki toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? Kur'an-ı Kerimde ilk vahiy olarak ‘’oku ‘’ayetiyle başlayan ve insanın bir kan pıhtısından yaratıldığından bahseden sure hangisidir? Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekleriyle türediklerihâlde zamanla isimleşmiş, fiilimsi özelliklerini kaybetmiştir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayauygun bir kullanım vardır? İleriye doğru ikişer sayarken 18 'den sonra hangi sayı gelir? 3 tane 50 kuruş, 7 tane 25 kuruş kaç lira kaç kuruş eder? pH değişimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  Aşağıdakilerden hangisi trafik işaret levhalarının amacı değildir ? Aşağıdaki adlardan hangisi biçim olarak tekil olmasına rağmen anlamca birden fazla varlığı bildirmektedir? Kardeşimin gönlü olursa her işi yapar. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı       aşağıdakilerden hangisinde vardır? “Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.”Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç olamaz?  Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün görünmediği evreresine ne ad verilir? Bir basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi canlı varlık değildir? Faydacılık felsefe akımının temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?  Bir işletmenin iş güvenliği ile ilgili yapacakları, aşağıda verilenlerden hangisi kapsamında planlanmalıdır? Difüzyon ile ilgili;I. Cansız ortamlarda gerçekleşebilir.II. Taşıyıcı proteinler görev alabilir.III. Yoğunluk farkı önemlidir.verilenlerden hangileri aktif taşıma için de söylenebilir? Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağı-dakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır? Bir yöneticinin üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde  kullanarak mal ve hizmet üretmek için çalışanların görevlerini en iyibiçimde yapmak üzere düzene koyması ve her türlü araç, gereç ve malzeme ile donatması, onun hangi yönetim fonksiyonunu yerine getirdiğini gösterir?  Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir? İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?  “ Sesim kısıldı çünkü, ………...…………….” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilemez? Sam  : Have you ever visited Mount Nemrut ?Murat  : No, not yet.Sam   :You can watch the magnificent sunrise and sunset there.Murat  : You mean it has a - - - - view. Hakan: My family is planning to move to a new city next year. I’ll miss my friends here.Cemre: Don’t worry. You are a very social boy and you’ll ………. easily there. Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin        arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir? Virgülün bir görevi de görevdeş sözcükleri ya da söz öbeklerini ayırmaktır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?   Peygamberimiz 1. Akabe Biatı'ndan sonra Medinelilere İslam'ı anlatmak için kimi gönderdi? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi eş anlamlıdır? "Manavdan ... armut aldık." cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sıfatlar hangisi yazılmamalıdır? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın biçimi belirtilmiştir? Yapma destanı doğal destandan ayıran en önemli fark aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan '' de '' yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki madenlerden hangisinin ekonomik değeri diğerlerinden daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin tamamlandığı, bittiği anlatılmaktadır?  Havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir