S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük özel addır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük özel addır? sorunun cevabı "Yunus, yüksekçe bir duvara çıktı.                    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İlk Çağda siyasi birliğini tamamlayamayan devletlere;I- İyonyaII- SümerIII- FenikeIV- RomaV- İbranihangileri örnek gösterilmez? I - yutakII - burunIII - gırtlakIV - akciğerlerV – soluk borusuSolunum sistemine ait bazı organlar yukarıda verilmiştir. Buna göre soluk alma sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Cadde ve sokakların birleşmesi ile meydana gelen yerleşim birimlerine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Manavda 5 kg patates 20 TL'dir. 28 kg patates alan Şeyma, manava kaç lira ödemiştir? Aşağıdakilerden hangisi haram sayılabilecek davranışlardan biridir? Bu resim daha güzeldir." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? 15 - 4 kaç eder? Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geçBu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geçBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu tiyatronun göze çarpan yönü kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkmak; tabiattan, mantıktan uzaklaşmak ve uzaklaştırmak, insanları düşündürmektir. Az olay ve sözle önemli şeyler anlatmak düşüncesi vardır. Sahne, perde düzeni, giriş-çıkışlar, serim, düğüm, çözüm bölümleri önemli değildir. Bu eserler; semboller, bilmeceler ve saçma tasarılarla doludur.Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Serkan is a mechanic. - - - - a car at the moment. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır? I. Namazda okuduğumuz kısa dualardandır.II. Bütün namazların ilk rekatında okunan bir duadır.III. Ve celle senaük kısmını her namazda okuruz.Yukarıda verilen Sübhaneke duası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlara örnek gösterilemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? Aşağıdakilerden hangisi memelidir? "Ancak Allah'a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler o günde fayda bulur."(Şuara suresi, 89. ayet)Bu ayet aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisine işaret etmektedir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Coğrafi ögelerle ilgili adlar verilebilecek adlardandır? 2 onluk 0 birlikten oluşan sayının 8 eksiği kaçtır? • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerinden esinlenmişlerdir.• İslamiyetin etkisinde oluşan bir edebiyattır.• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlığını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? Gönlümüzün güzelliği sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Herkesi dinleyin. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı dinleyin. Sonra da düşünün ve sorular sorun. Neden? Nasıl? Nerede? Sonra da oturup kararlarınızı kendiniz alın. Kararları yalnız aldığınız zaman, eziyetler de güçlükler de sonuç da bütünüyle size aittir artık. Karar alırken sorumluluk almayı da bilin. İşte bu, büyümek ve olgunlaşmaktır; özgür insan olma yolunda atılan ilk adımdır.Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Aşağıda namazların farz sayıları verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamına girmez? Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaş­malarda Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye, Ka­vala Bulgaristan'a Yanya, Selanik ve Girit adası Yunanistan'a verildi.Bu durumun yol açtığı ve günümüze dek süren sorun aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. 1. ...... Radyo teleskopları insan gözünün göremediği ışınları toplayarak görüntü oluşturur.2. ...... Kepler ve Copernicus uzay araştırmaları yapan Türk-İslam bilim insanlarındandır.3. ...... Uzay ile ilgili gözlem yapılan yerlere rasathane denir.4. ...... Mercekli teleskoplar bulutlu havalardan etkilenir.5. ...... Rasathaneler ulaşımın kolay olduğu şehir merkezlerine kurulmalıdır. İkilemelerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından basit bir cümledir? 5, 6, 6, 2, 7, 3, 3, 9, 10 veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi iç döllenmenin dış döllenmeye göre bir üstünlüğüdür? Amentü duasında yer almayan konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının hadis alanında yayımladığı eserlerden biridir? Halkı eğitme ve aydınlatma konusunda tiyatronun önemli bir araç olduğuna inanıyordum. Tiyatronun halk üzerindeki etkisini Avrupada bulunduğum sırada iyice anlamıştım. Tiyatroyla ilgilenmeye başladım. Vatan yahut Silistre adlı oyunu yaz- dım. Bu oyun tiyatroda oynandığı gün halk çok heyecanlandı, gösteriler yapıldı. Bu yüzden 1873 yılında Kıbrısta Magosaya sürüldüm.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Pardus işletim sisteminin geliştirilmesine hangi kurum katkı sağlamaktadır? 1, 0, 5, 9 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Terimleri pozitif olan bir geometrik dizinin ilk terimi 2, beşinci terimi 32 olduğuna göre bu dizinin 8. terimi kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir