S:1

"Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır?

"Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? sorunun cevabı "Ana ve babası kötü davranırsa." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlam yoktur? Elektrik potansiyel enerjisi ile ilgili;I. Elektrik alanın yüklü parçacık üzerinde yaptığı iş olarak tanımlanır.II. Elektrik potansiyel enerji vektörel bir büyüklüktür.III. Birimi kilogramdır.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan Yararlı Cemiyetler den biri değildir? Bir otobüste 18 erkek 21 kadın ve 8 tane de çocuk yolcu vardır.Bu otobüste bulunan yolcuların tamamı kaç kişidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde tarımsal üretimin büyük çoğunluğu ovalık alanlar üzerinden sağlanmaktadır. Bu ovalarda sanayi ve yerleşim alanlarının sınırı gün geçtikçe genişlemektedir. Bu durum tarımsal üretim miktarını olumsuz etkilemektedirParçada bahsedilen olumsuzluk aşağıda verilen ovalarımızdan hangisinde daha çok yaşanmaktadır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar? Ülkemizde bulunan aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi kara katmanında yer almaz? Aşağıda verilen Şehir-Tarihi eser eşleştirmelerden hangilerinin yeri değiştirilirse tüm eşleştirmeler doğru olur?1. İshakpaşa Sarayı - Ağrı2. Sümela Manastırı - Trabzon3. Selimiye Cami - İstanbul4. Ayasofya Müzesi - Edirne stanbul is - - - - city I have ever been to. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda istenilen veriler kağıda mürekkep ile yazan bir aygıtdır? 21 Aralık tarihinde Dünya üzerinde iki farklı noktada aynı anda güneş ışınlarının geliş açısının farklı olması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Aşağıdakilerden hangisi bir cümlenin önerme olabilmesi için gerekli olan koşullardan değildir? I. İbadetin nasıl yapılacağıII. Nesnelerin sertliği veya yumuşaklığıIII. Ahiret hayatının nasıl olacağıIV. Bütünün parçasından büyük olduğuBu bilgilerden hangilerine sadece vahiy yoluyla ulaşılabilir? Yurdumuzun kuzeyindeki denizin adı nedir ? Allahın verdiği sevgi nimetinden yararlanmak icin söz ve davranışlarımızla insanlara sevgimizi göstermeliyiz.Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki insanlara sevgimizi ifade ettiğimiz bir söz olamaz? Derek : - - - -?Kevin : At about 10 p.m. Bir binanın 7. katında asansöre binen Umut, asansörde −2 düğmesine bastığında kaç kat aşağı iner? Carol : - - - - ?Hiroki: In a boutique hotel. It was an old but a nice one. Ulaşım araçlarından egzoz dumanı havayı kirletmektedir. Toplumdaki bireyler doğanın zarar görmemesi için ne yapmalıdırlar? K - D – U – L – O harfleri ile hangi kelime yazılamaz? 1. insandan2. cümleler3. boş4. çıkar5. cahilNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir değildir? 360 sayısının kaç tane asal böleni vardır? Lozan Konferansında Türk heyeti,Türk topraklarındabir Ermeni Devletinin kurulmasına izin vermemek vekapitülasyonları kaldırmak konularında kesinlikle tavizvermemiştir.Bu durum TBMMnin aşağıdaki konulardan hangisinde kesinlikle kararlı olduğunu gösterir? C = {63 sayısının çarpanları} Yukarıda ortak özellik yönetmi ile verilen C kümesi kaç elamanlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır? Günde 11 sayfa okuyan Eyüp,bir yılda kaç sayfa kitap okumuş olur ? Kursörün sağındak karakterlerii silen tuştur. Tanımı verilen tuş hangisidir? İktidar, Tanrının yeryüzündeki temsilcisidir. Görevi de Tanrının kendisine gösterdiği amacı gerçekleştirmektir.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kültür ve edebiyat dünyamızın önemli eserlerinden biridir Divanü Lugatit Türk. Tarihimizdeki ilk dil milliyetçilerinden biri olan Kaşgarlı Mahmut bu eseri hangi duygu dünyası ile kaleme aldı bilinmez ama eserin yazıldığı dönemin şartlarını düşündüğümüzde Kaşgarlının ne kadar büyük bir iş çıkardığını anlıyoruz. Onun yaşadığı dönemde bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça olduğu hâlde Kaşgarlı, eserini Türkçe olarak hem de Araplara öğretme kaygısıyla yazmıştır. Tabii ki bu eser sayesinde İslamiyet öncesine dair önemli bilgiler ediniyoruz hatta elimizdeki tek yerli kaynak olarak bu eserden yararlanıyoruz. Ama ben bu eseri yazılış amacı ve yazılış şekliyle daha değerli gördüğümü söylemek isterim. Bu bakımdan millet olarak Kaşgarlıya minnettarız ve onu rahmetle yâd ediyoruz.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı adın yerine kullanılan kelimeyle sağlanmıştır? Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü tanınmıştır? 451 sayısının en yakın onluğu ile 148 sayısının en yakın onluğunun toplamı kaçtır? ............. çocuk" cümlesi için hangi ön ad kullanılamaz? KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. Hiç korkuluk da türkü söyler mi? demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor, Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse. diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu! Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Korkuluğun üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Mevsimler nasıl oluşur? V + X= Romen rakamı işleminin sonucu hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir