S:1

Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?

Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar? sorunun cevabı "Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Osmanlı Devleti Haçlılar ile yaptığı savaşları kazanarak Balkanlarda kalıcı bir egemenlik kurmuştur.I. Balkanlarda din ve mezheplerin ortaya çıkması.II. Türk kültürünün yayılması.III. Türkçenin yaygın bir dil olmasıGelişmelerden hangisi ya da hangileri bu durumun sonuçları arasında gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış yoktur? Tanım: Canlıların nesillerini devam ettirebilmesi için kendilerine benzer yapılar oluşturmasına üreme denir.Bilgi: Bazı hücrelerin görevleri de canlıların üremesini sağlamaktır.Verilenlere göre hangileri canlılarda üremeyi gerçekleştiren hücrelerdir? Su, kum ve talaş tozundan oluşan karışımı tek bir işlemle ayırmak isteyen bir öğrenci verilen yöntemlerden hangisini kullanır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Ardışık 5 tane çift doğal sayının toplamı 80dir.Buna göre 1. ve 4. sıradaki sayıların toplamı kaçtır? Clara : - - - - ?Ali : Hımm, approximately five hundred.Clara : Are you serious? Do you really spend so much time on your mobile phone? Bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisi diğerlerinden daha kısadır? Kütüphanede toplam 987 tane kitap vardır.Kitapların 395 tanesi öykü,246 tanesi roman,176 tanesi şiir,kalanlar ise bilimsel kitaptır.Kaç bilimsel kitap vardır? Sanat, bilim, politika ve diğer alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüne ne ad verilir? Günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? (-2) + (-8) : (-4) + (+5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Sevda elindeki yazıyı 4 dak 33 sn de okudu. Merve ise, Sevdadan 1 dak 58 sn daha geç okudu. Merve yazıyı kaç sn de okudu? 13 sayısından başlayarak dokuzar dokuzar ileriye doğru sayan bir öğrenci, saydığı sayıları bir kâğıda yazacaktır.Buna göre bu öğrenci aşağıdaki sayılardan hangisini yazamaz? (I) Biyografi; topluma ışık tutmuş, toplumda önemli işlere imza atmış; siyaset, sanat, felsefe gibi alanlarda iz bırakmış kişilerin hayat hikâyelerini ele alan edebîtürdür. (II) Biyografiler sayesinde okurlar, başarılı hayat hikâyelerini okuyarak örnek bir yaşama tanıklık etmiş olurlar. (III) Biyografisi yazılan kişinin hayatını okurken aynı zamanda o kişinin yaşadığı dönemin kültürel, toplumsal özelliklerini tanıma imkânı bulan okuyucu kültürel birikim de sağlamış olur. (IV) Biyografi, bir yazarın hayatını ele alıyorsa yazarın eserlerini anlama ve değerlendirme sürecinde de okuyucu ve araştırmacılara yol gösterici bir özellik taşır. (V) Ancak bu eserlerde kullanılan ifadeler öznel bir bakış açısına sahip olduğu için bu eserler bilimsel bir kaynak olarak değerlendirilemez.Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi, saray muhafızlarının başıdır? Aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle, millî kültürün korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır? Sabahtan akşama kadar ders çalıştım tümcesindeki altı çizili kelime ismin hangi durumundadır? Mevsimlere özgü beslenen Selin, domates sebzesini aşağıdaki mevsimlerden hangisinde tüketmez? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Asya Kıtasındadır? Hangi seçenekte varlığın sırasını belirtilmiştir? Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi basamak sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine girmiştir.Fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. Yapılan her türlü harekete rağmen devlet içinde bulunduğu durumdan kurtulamamış, ‘‘hasta adam olarak tanımlanan Osmanlı Devleti iyileşememiştir. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacını güden birtakım akımlar 20. yüzyıl başlarında II.Meşrutiyetle daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışan bu fikir akımları küçük çapta devlet doktrini özelliği gösterir.Bu parçadan Osmanlıdaki düşünce akımlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Başının etini yemek. Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Soyağacında en üstte hangi fertler bulunur? Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin amacı olabilir? Şu köşe kış köşesi, şu köşe yaz köşesi, şu şişe su şişesYukarıdaki cümle halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Tomografi ve MR cihazını hangi landa kullanırız? Hakanın çantasında 6 tane kurabiye vardı. Hakan bu kurabiyelerin hepsini yedi.Geriye kaç kurabiye kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz? Aşağıdaki atasözleriyle anlam bakımından bir üçlü oluşturulursa hangisi dışta kalır? Alkol ve sigara ile mücadele eden kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya nın kendi etrafındaki dönüşü hangi yönden hangi yöne doğru olur ? Bilgisayar klâvye tuşlarından sayı kilidi ( num lock )tuşunun görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3.(x + 4) - 2.(x + 5) = 12 olduğuna göre x kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir