S:1

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki ortak yönlerin başında gelir?

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki ortak yönlerin başında gelir? sorunun cevabı "Mutlaka bir grupta yer alması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır.Bu durum, asit ve bazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Brest-Litowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gelir faaliyetlerden biri değildir? E-devlet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dik açılı bir üçgenin bir açısı en fazla kaç derece olabilir? Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir? Mıknatıs aşağıdaki hangi maddeyi çeker? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara web browser (internet tarayıcısı)denir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden hangisi bir internet tarayıcısı değildir? I. Bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir.II. Bireyin evli veya bekâr olduğunu gösterir.III. 15 yaşına gelen her bireyin nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunur.Yukarıda nüfus cüzdanı ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? "Yurtta sulh, cihanda sulh!" cümlesinde altı çizili sözcüklerin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisindedir? Ulaşım araçlarında hangisini yapmamız tehlikelidir? Kalktım sabahı dinledim;Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkıHani yorgundum, yeniktim, çaresizdim.Dündü, evet dün.Dün bir kentti; geride kaldı.Bu sabah bir başka kentte indim.Aşağıdakilerden hangisi, ozanın yeni bir günde hissettiklerinden değildir? Dünyamızın top gibi küçültülmüş şekline ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi kare prizmanın özelliklerinden biri değildir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in süt kardeşlerinin adları nelerdir? 69 724 > A eşitsizliğinde A yerine yazılacak en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kinin yazımında hata vardır? Aşağıdaki deniz savaşlarından hangisinden sonra Akdeniz bütünüyle Osmanlı Devletinin egemenliğine girmiştir? Bir kova 6 sürahi ile doluyor. Bir sürahi 5 bardak su ile dolar. Bir kova kaç bardak su alır? Aşağıda verilenlerden hangisinde nabız artışı kontrol edilemez? Mustafa Kemal Samsundan Anadolunun çeşitli şehirlerine giderek milli bilinci uyandırmak için toplantılar yapmıştır. Toplantı yaptığı şehirler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Atmosferdeki hava olaylarını(hava durumlarını) inceleyen bilim dalı hangisidir? Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin ka- pısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, O yalancı! derdi babam. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu! Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın? derdi.Bu metin aşağıdaki alanlardan hangisinin inceleme alanına girer? Bir voleybol takımının maça başlayan ilk altı oyuncusunun yaş ortalaması 24tür. Oyundan bu takımın oyuncusu Ahmet çıkıp yerine Can girdiğinde, oyundaki altı oyuncunun yaş ortalaması 25 olmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.ATATÜRKAtatürk, bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Bir bağda 320 kg üzüm vardır. Boş kasaların her birine en az 10 kg, en çok 16 kg üzüm doldurulacaktır.Buna göre üzümlerin tamamı kasalara doldurulduğunda kullanılan kasa sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? boya kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ve hareket bildirir? Hangisi kültürel öegelerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi canlılar için bir yaşam alanı değildir? Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır? Ötelerden yavaş yavaş bir gölge ilerlemeye başladı dereye doğru. Gölge siyah bir pantere aitti. Panter, kolay kolay kimsenin yolunda görmek istemediği bir hayvandı. Çünkü panter avını bir çırpıda yiyiverirdi. Av sırasında bir boğa kadar güçlü, bir çakal kadar zeki, yaralı bir fil kadar gözü pekti; ama konuştuğu zaman sesi bal gibi tatlı, kadife gibi yumuşak çıkıyordu.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yapılan bir iyilik karşısında karşımızdakine teşekkür olarak ne söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi insanların sebep olduğu çevre kirlenmelerine örnek değildir? Kuran-ı Kerimin pek çok yerinde Düşünenleriçin bunda dersler vardır. Düşünmez misiniz?Akletmiyor musunuz? buyrulmaktadır.Burada verilen bilgide aşağıdakilerden hangisivurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından değildir? Programlı Öğretim Yaklaşımının esas alındığı bir spor lisesinde basketbol dalında önce öğrencinin bedensel gelişimine göre; top tutma, top sürme, sıçrama, turnikeye çıkma gibi çalışmalar aşamalı olarak verilmekte, daha sonra bu çalışmalar giderek zorlaşmaktadır. Hiçbir öğrencinin, bir çalışmayı tam ve doğru olarak tamamlamadan bir sonraki çalışmaya geçmesine izin verilmemektedir. Eğitim sürecinde bazı öğrenciler hala top sürme gibi basit çalışmalara devam ederken, bazıları da turnikeye çıkarak sayı çalışması yapmaktadır. Tüm bu çalışmaları sırasıyla yapan öğrenciye yıldız verilmekte ve eğitim sonunda bu yıldızlar bir basketbol topu hediyesine dönüşmektedir.Buna göre spor lisesinde uygulanan Programlı Öğretim Yaklaşımının temel ilkelerinden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki tanımların hangisi doğrudur? Bir sürahi limonatadan 4 bardak limonata çıkmaktadır. 12 bardak limonata için kaç sürahi gereklidir? Yılın Kaliteli Kurumu kategorisinde Bakanlıktan "KALİTE BERATI" alan kurum kaç yıl süreyle aynı kategoride ödüle başvuramaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir